Tolbert, 20 september 2017 

Novatec doet mee aan Nationale Kringloopdag op zaterdag 7 oktober

Het is feest op zaterdag 7 oktober bij veel van de kringloopwinkels die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN).
Onder het mom van ‘Het is feest bij de Kringloop’ is er van alles te doen tijdens de negende Nationale Kringloopdag.
Het kringloopcentrum van Novatec doet ook mee aan deze dag.

Tijdens de Nationale Kringloopdag maakt het publiek kennis met een bijzondere branche. In kringloopwinkels krijgen zowel spullen als mensen een tweede kans. Om het publiek te laten zien welke goede dingen kringlooporganisaties doen voor mens en milieu zetten ze hun deuren op zaterdag 7 oktober open voor iedereen.

Kijk op www.kringloopdag.nl voor deelnemende winkels bij u in de buurt en/of de social media kanalen van de deelnemende kringloopwinkels zelf.

FEEST BIJ DE KRINGLOOP!

Maar waarom is het zo’n goed idee om spullen te kopen bij een kringloopwinkel?

Naar een feest gaan is natuurlijk altijd leuk, maar daarnaast is het kopen van tweedehands spullen bij een erkende kringloopwinkel ook nog eens heel goed voor mens en milieu. Met het geld dat de kringloopwinkels binnen krijgen helpen kringloopwinkels kwetsbare mensen aan het werk en zorgen ze voor een duurzamere samenleving.

Wat vieren wij op 7 oktober?

Missie & Visie BKN

De Nationale Kringloopdag wordt georganiseerd door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland. De missie van Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland luidt: ‘BKN staat voor een circulaire economie, een inclusieve maatschappij en een professionele kringloopbranche’.

Bron: persbericht Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland


Tolbert, 31 juli 2017

Novatec brengt kleur op de OV-fietsen van NS

Novatec is een samenwerking aangegaan met Roetz-bikes uit Amsterdam. Roetz produceert naast haar zogenaamde collectiefietsen en e-bikes de OV-fietsen voor de Nederlandse Spoorwegen. Alle OV-fietsen voor de NS worden in de kenmerkende geel-blauwe kleuren gespoten in de Spuiterij van het sociaal werkbedrijf Novatec in Tolbert (provincie Groningen).

Na een paar maanden proefgedraaid te hebben, is de SLA (Service Level Agreement) tussen Novatec en Roetz-bikes recent getekend. Dat proefdraaien was nodig om te ondervinden of alle logistieke uitdagingen konden worden getackeld en of aan alle hoge kwaliteitseisen kon worden voldaan. En dat bleek het geval. Er werken nu vrijwel dagelijks zo’n 10 medewerkers  op verschillende afdelingen van Novatec aan dit kwaliteitsproduct. Het afplakken van de verschillende kleurvlakken, het poedercoaten van de onderdelen en het stickeren van de spatborden vraagt om mensen die zeer nauwkeurig kunnen werken. Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar de medewerkers van het team dat Novatec heeft samengesteld, zijn hier zeer bedreven in. Vol trots en passie verrichten zij hun werkzaamheden.

Bron: persbericht Novatec d.d. 31 juli 2017.


Tolbert, 31 juli 2017

Klas van de Week: VCA-cursisten van Novatec

Bij Novatec volgen veel medewerkers een interne training of opleiding. Dit gaat het hele jaar door, er starten telkens nieuwe groepen met een training of cursus. De jongste cursist is net 18 jaar geworden; de oudste is 60+.

Zelfs tijdens de zomervakantie zijn er nog medewerkers die druk aan de studie zijn om het VCA-diploma te behalen! Dit diploma zijn ze nodig om hun werkzaamheden, bijvoorbeeld in de groenvoorziening, te mogen uitvoeren.

Vanmorgen is de laatste VCA-les geweest die ’s middags is afgesloten met een examen. Sommige medewerkers hebben hun vakantie een dag opgeschoven om deel te kunnen nemen aan dit VCA-examen. We hopen natuurlijk van harte dat iedereen slaagt!

 


Tolbert, 20 juli 2017

Novatec brengt het sociaal jaarverslag 2016 uit in een speciale editie van de Koerskrant

Elk kwartaal brengt het sociaal werkbedrijf Novatec een Koerskrant uit. In dit magazine zijn verhalen opgenomen over het werk en de bezigheden van de ruim 500 medewerkers van Novatec. De Koerskrant wordt verspreid naar alle medewerkers van het bedrijf, maar ook naar allerlei betrokkenen bij het bedrijf, zoals werkgevers waar personeelsleden van Novatec zijn gedetacheerd en raadsleden, bestuurders en ambtenaren van de deelnemende gemeenten in Novatec. Dit keer is een extra dik nummer uitgebracht.

In dit nummer is het sociaal jaarverslag 2016 van Novatec opgenomen. In een rijk geïllustreerd nummer met prachtige foto’s is een groot aantal artikelen opgenomen van interviews met medewerkers uit de sw-doelgroep die werkzaam zijn in het beschutte werkbedrijf of in detachering bij externe werkgevers. Novatec is echter meer dan een bedrijf in de sociale werkvoorziening. Jonge mensen in ‘nieuw beschut’ en cliënten op werkervaringsplaatsen komen aan het woord in de Koerskrant. Dat geldt ook voor allerlei andere mensen die nauw betrokken zijn bij Novatec. Zij blikken terug op het afgelopen jaar, maar kijken ook vooruit en schetsen een mogelijk beeld van Novatec in de toekomst.

Novatec staat midden in de samenleving. Een groot deel van de mensen werkt buiten de poorten van het bedrijf. Zij hebben een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt. Voor de groep die het nodig heeft is er de beschutte werkomgeving met een gevarieerd aanbod van bedrijfsactiviteiten: van Inpakafdeling tot Kwekerij, van Kringloopwinkel tot Spuiterij en van Foodafdeling tot Schoonmaak- en Cateringafdeling.

Bron: persbericht Novatec d.d. 20 juli 2017.


Tolbert, 17 juli 2017

Novatec realiseert een forse energiebesparing

Medio 2016 heeft de gemeente Leek samen met de Omgevingsdienst Groningen de aftrap gegeven voor het project Energiek Toezicht. Doel van het project: grootver-bruikers van energie (meer dan 25.000 m3 gas en/of 50.000 kWh elektriciteit per jaar) helpen om dit verbruik te verminderen, zodat ze kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting om alle mogelijke energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben van minder dan vijf jaar. Novatec wilde die uitdaging graag aangaan.

Novatec is in zee gegaan met Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ uit Nietap. Erik Spriensma heeft na een ‘factuurscan’ de eerste besparing opgespoord: Novatec kon het gecontracteerde vermogen flink naar beneden bijstellen. Achteraf logisch want Novatec heeft de afgelopen jaren de omvang van de infrastructuur fors teruggebracht. Dit kon door het onderbrengen van bedrijfsactiviteiten in de markt en het uitplaatsen van medewerkers bij bedrijven en overheid. Tweederde deel van de 520 medewerkers werkt ‘buiten de deur’.

Daarnaast heeft ‘Het Snoer Om’ ons verbruik minutieus in kaart gebracht en Novatec concreet geadviseerd waar besparingen te realiseren zijn. Tot slot -en dat was een verassing- heeft Spriensma blootgelegd dat Novatec buiten bedrijfstijden toch nog fors elektriciteit gebruikt. Voor een deel is dat te verklaren (servers, opladers enz.) maar voor een deel ook niet. We hebben deze vraag vervolgens voorgelegd aan installatiebedrijf Winter uit Leek. In de rapportage die dit bedrijf vervolgens heeft opgeleverd is het sluipverbruik geanalyseerd en vertaald in concrete besparingsmaatregelen. Maar er kan nog meer.

Belangrijk is de bewustwording op de werkvloer! Het moet vanzelfsprekend worden dat de verlichting in de pauzes uit wordt geschakeld, de verwarming een graadje lager wordt gezet en dat de opladers uit het stopcontact worden getrokken als zij niet worden gebruikt. Om maar enkele voorbeelden te noemen. Dank zij dit soort eenvoudige maatregelen kan Novatec haar bedrijfskosten verder omlaag brengen.

Bron: persbericht Novatec d.d. 17 juli 2017.


Tolbert, 9 juni 2017

Novatec pakt discriminatie preventief aan!

De Inspectie SZW heeft in een random steekproef in 2016 grotere bedrijven bezocht om te kijken of het beleid ten aanzien van discriminatie op de werkvloer op orde is. De Inspectie SZW heeft hiervoor een apart landelijk team samengesteld. Ook het sociaal werkbedrijf van Novatec is bezocht. De conclusie na dit bezoek van de inspecteur was dat Novatec alle beleidsdocumenten met betrekking tot ongewenst gedrag op de werkvloer prima op orde heeft, maar dat het voorkomen van discriminatie expliciet om aandacht vraagt. Niet omdat er klachten zijn, maar omdat de wet dit vereist. Reden voor het MT van Novatec om dit gedegen aan te pakken.

Het MT heeft de uitvoering in handen gegeven van de Werkgroep Veilig & Plezierig Werken oftewel de Arbocommissie van Novatec. De werkgroep heeft eind 2016, begin 2017 een drietal initiatieven voorbereid en begeleid.

Verder zijn alle relevante beleidsdocumenten bijgewerkt, is discriminatie onderdeel gemaakt van het beleid met betrekking tot Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en is de toetsing van het beleid opgenomen in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Uiteraard is de Ondernemingsraad van Novatec nauw betrokken geweest bij het gehele project: een lid van de OR is overigens vast lid van de Werkgroep Veilig & Plezierig Werken.

Bron: persbericht Novatec d.d. 9 juni 2017.


Tolbert, 29 mei 2017

Toekomst Novatec en ISD Noordenkwartier

Colleges gemeenten Westerkwartier en Noordenveld overwegen werkzaamheden Novatec en ISD Noordenkwartier anders te organiseren.

Na de zomer nemen de colleges van de Westerkwartiergemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en de gemeente Noordenveld een principe besluit over de toekomst van de gemeenschappelijke regelingen Novatec en ISD Noordenkwartier. Uitgangspunt daarbij is dat de werkgelegenheid voor de medewerkers niet in gevaar komt. De ISD Noordenkwartier verzorgt op dit moment de Participatiewet voor de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld. Deze gemeenten zitten samen met Grootegast en Zuidhorn ook in de gemeenschappelijke regeling Novatec, het gezamenlijke Sociale Werkvoorzieningschap van de vijf gemeenten.

Robuust De gemeente Noordenveld werkt momenteel aan de eigen organisatie-inrichting, terwijl de andere vier gemeenten werken aan de vorming van een nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze nieuw te vormen gemeente gaat per 1 januari 2019 van start. Deze schaalvergroting zorgt voor een robuuste gemeente, die in staat is zoveel mogelijk taken zelf uit te voeren.

Voorgenomen besluit Vanuit deze gedachte overwegen de vijf gemeenten de genoemde gemeenschappelijke regelingen op te heffen en te kijken hoe zij de taken in de organisaties van Noordenveld en het Westerkwartier kunnen inbedden. Daarvoor is een voorgenomen besluit, dat op zijn vroegst na de zomer van 2017 genomen kan worden, nodig waar de medezeggenschapsorganen vervolgens een advies over uitbrengen.

Eind 2017 zal een definitief besluit worden genomen. Aan een dergelijk definitief besluit gaat een zorgvuldige voorbereiding vooraf. Dat betekent dat de vijf betrokken gemeenten de komende tijd eerst de financiële, organisatorische en personele consequenties van een opheffing in beeld brengen. Ook kijken de betrokken gemeenten hoe zij na 1 januari 2019 met elkaar kunnen blijven samenwerken op deze gemeenschappelijke terreinen.

Meedenken Binnen het Westerkwartier werken de betreffende gemeenten al druk aan de ‘bouw’ van een nieuwe gemeente. Daarom krijgen medewerkers van Novatec en de ISD Noordenkwartier de gelegenheid mee te denken in dat ‘bouwproces’. De medewerkers van beide organisaties zijn vorige week bijgepraat over deze ontwikkelingen.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de vier gemeenten in het Westerkwartier en de gemeente Noordenveld

 


Tolbert, 21 april 2017

AED feestelijk in gebruik genomen

Op vrijdagmiddag 21 april jl. is onder grote belangstelling van buurtbewoners en andere belangstellenden bij de Kringloopwinkel van Novatec in Tolbert een openbare AED (Automatische Externe Defibrillator) onthuld. Het was de eer aan wethouder Hans Morssink van de gemeente Leek, tevens bestuurslid van Novatec, om het ‘lintje’ door te knippen.

De AED die aan de buitengevel van de Kringloopwinkel hangt, kan zowel door eigen personeel van Novatec als door burgerhulpverleners in de directe omgeving van de Kringloopwinkel worden ingezet als blijkt dat iemand is getroffen door een hartstilstand. In dat geval kan de AED het hartritme weer herstellen door het geven van een elektrische schok.

Ook de Politie, Ambulancedienst en de Brandweer van Leek waren bij de feestelijke ingebruikname van de AED aanwezig. Zij hadden op het parkeerterrein hun voertuigen opgesteld zodat iedereen kon kijken hoe deze er van binnen uitzagen. Een unieke gelegenheid, waar niet alleen de kinderen maar ook hun ouders graag gebruik van maakten.

Het idee voor de plaatsing van een openbare AED is tot stand gekomen door Novatec in samenwerking met Dorpsbelangen Oldebert, de gemeente Leek en Stichting Groningen HartVeilig. De plaatsing is mede financieel mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds van Leek (OvL).


 


Tolbert, 6 april 2017

Bedrijfsbezoeken Algemeen Bestuur Novatec

https://pbs.twimg.com/media/C8uC2JoXsAARsZd.jpgOp 6 april 2017 zijn we met een delegatie van bestuursleden Novatec en bedrijfsleiding van Novatec op bezoek geweest bij Topbrands in het voormalig distributiecentrum van V&D te Aduard. Bedrijfsleider Patrick Kroon van Topbrands en projectleider Sander Woldring van de Arbeidsmarktregio Groningen (Werk in Zicht) hebben een inleiding verzorgd. Na deze inleiding was er een rondleiding en hebben we met de medewerkers gesproken. Ze zijn allemaal zeer enthousiast over het werk. Van de ongeveer dertig medewerkers zijn er tien afkomstig van Novatec. De verpakkingswerkzaamheden door onze medewerkers worden voor het grootste gedeelte niet handmatig uitgevoerd maar aan de lopende band met een stickermachine. Vanuit Novatec-NovaWork is een jobcoach bij het project betrokken. In de startfase was ook een werkcoach vanuit Novatec ingezet, deze is per april rechtstreeks door Topbrands in dienst genomen. Verwacht wordt dat er in 2017 tien nieuwe medewerkers worden aangesteld en in 2018 nog twintig.

https://pbs.twimg.com/media/C8uOF4gXkAAoaPy.jpg

Vanuit Aduard is het bedrijfsbezoek verder gegaan naar Health Hub in Roden. Dit is een samenwerkingsproject van een zestigtal bedrijven, de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, het Alfacollege en het Noorderpoort. Doelstelling is om extra bedrijvigheid bij de aangesloten bedrijven van de grond te krijgen, doordat studenten van de vier onderwijsinstellingen vanuit onderzoek zaken om kunnen zetten naar bedrijvigheid. Onderzoek en activiteiten hebben betrekking op gezondheid in de meest brede zin. Health Hub is gevestigd op de tweede verdieping van het pand van VDL Wientjes. Via Matchpunt Werkt zijn daar medewerkers aan het werk met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Zij worden begeleid door een accountmanager en een jobcoach.

 

https://pbs.twimg.com/media/C8ugA5-XkAAMWn-.jpgDe bedrijfsbezoeken zijn afgesloten met een bezoek aan IMDS in Roden. Dit bedrijf is voortgekomen uit het vroegere Cordis. Zij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van katheters met name voor het hart. Bij IMDS werkt een drietal medewerkers van Novatec in diverse functies bij de productie, de administratie en de receptie.
Door één van de directeuren werd een toelichting gegeven op het bedrijfsproces, waarna we nog een rondleiding door het bedrijf kregen.