Novatec, waar ontwikkeling werkt!

Novatec is een sociaal werkbedrijf van vijf gemeenten: Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn. Novatec biedt rechtstreeks of via bedrijven en overheid, werkgelegenheid aan circa 530 medewerkers met een indicatie volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Bij Novatec kunnen mensen in een aangepaste omgeving werken (Beschut Werkbedrijf) of ze kunnen via het re-integratie- en detacheringsbedrijf (NovaWork) aan de slag in het reguliere bedrijfsleven. Naast de mensen met een sw-indicatie kunnen ook personen vanuit de Participatiewet nieuw beschut alsmede personen met een Wajong-indicatie instromen binnen de infrastructuur van Novatec. NovaWork geeft invulling aan de beweging van binnen naar buiten. Dit bedrijfsonderdeel verzorgt individuele- en groepsdetacheringen van Wsw’ers en Wajongers, alsmede begeleid werken van Wsw’ers.

Het Beschut Werkbedrijf van Novatec bestaat uit de volgende afdelingen:

De Kwekerij, het Kringloopcentrum en de Spuiterij leveren ook aan particulieren.