Tolbert, 9 juni 2017

Novatec pakt discriminatie preventief aan!

De Inspectie SZW heeft in een random steekproef in 2016 grotere bedrijven bezocht om te kijken of het beleid ten aanzien van discriminatie op de werkvloer op orde is. De Inspectie SZW heeft hiervoor een apart landelijk team samengesteld. Ook het sociaal werkbedrijf van Novatec is bezocht. De conclusie na dit bezoek van de inspecteur was dat Novatec alle beleidsdocumenten met betrekking tot ongewenst gedrag op de werkvloer prima op orde heeft, maar dat het voorkomen van discriminatie expliciet om aandacht vraagt. Niet omdat er klachten zijn, maar omdat de wet dit vereist. Reden voor het MT van Novatec om dit gedegen aan te pakken.

Het MT heeft de uitvoering in handen gegeven van de Werkgroep Veilig & Plezierig Werken oftewel de Arbocommissie van Novatec. De werkgroep heeft eind 2016, begin 2017 een drietal initiatieven voorbereid en begeleid.

Verder zijn alle relevante beleidsdocumenten bijgewerkt, is discriminatie onderdeel gemaakt van het beleid met betrekking tot Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en is de toetsing van het beleid opgenomen in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Uiteraard is de Ondernemingsraad van Novatec nauw betrokken geweest bij het gehele project: een lid van de OR is overigens vast lid van de Werkgroep Veilig & Plezierig Werken.

Bron: persbericht Novatec d.d. 9 juni 2017.


Tolbert, 29 mei 2017

Toekomst Novatec en ISD Noordenkwartier

Colleges gemeenten Westerkwartier en Noordenveld overwegen werkzaamheden Novatec en ISD Noordenkwartier anders te organiseren.

Na de zomer nemen de colleges van de Westerkwartiergemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en de gemeente Noordenveld een principe besluit over de toekomst van de gemeenschappelijke regelingen Novatec en ISD Noordenkwartier. Uitgangspunt daarbij is dat de werkgelegenheid voor de medewerkers niet in gevaar komt. De ISD Noordenkwartier verzorgt op dit moment de Participatiewet voor de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld. Deze gemeenten zitten samen met Grootegast en Zuidhorn ook in de gemeenschappelijke regeling Novatec, het gezamenlijke Sociale Werkvoorzieningschap van de vijf gemeenten.

Robuust De gemeente Noordenveld werkt momenteel aan de eigen organisatie-inrichting, terwijl de andere vier gemeenten werken aan de vorming van een nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze nieuw te vormen gemeente gaat per 1 januari 2019 van start. Deze schaalvergroting zorgt voor een robuuste gemeente, die in staat is zoveel mogelijk taken zelf uit te voeren.

Voorgenomen besluit Vanuit deze gedachte overwegen de vijf gemeenten de genoemde gemeenschappelijke regelingen op te heffen en te kijken hoe zij de taken in de organisaties van Noordenveld en het Westerkwartier kunnen inbedden. Daarvoor is een voorgenomen besluit, dat op zijn vroegst na de zomer van 2017 genomen kan worden, nodig waar de medezeggenschapsorganen vervolgens een advies over uitbrengen.

Eind 2017 zal een definitief besluit worden genomen. Aan een dergelijk definitief besluit gaat een zorgvuldige voorbereiding vooraf. Dat betekent dat de vijf betrokken gemeenten de komende tijd eerst de financiële, organisatorische en personele consequenties van een opheffing in beeld brengen. Ook kijken de betrokken gemeenten hoe zij na 1 januari 2019 met elkaar kunnen blijven samenwerken op deze gemeenschappelijke terreinen.

Meedenken Binnen het Westerkwartier werken de betreffende gemeenten al druk aan de ‘bouw’ van een nieuwe gemeente. Daarom krijgen medewerkers van Novatec en de ISD Noordenkwartier de gelegenheid mee te denken in dat ‘bouwproces’. De medewerkers van beide organisaties zijn vorige week bijgepraat over deze ontwikkelingen.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de vier gemeenten in het Westerkwartier en de gemeente Noordenveld

 


Tolbert, 21 april 2017

AED feestelijk in gebruik genomen

Op vrijdagmiddag 21 april jl. is onder grote belangstelling van buurtbewoners en andere belangstellenden bij de Kringloopwinkel van Novatec in Tolbert een openbare AED (Automatische Externe Defibrillator) onthuld. Het was de eer aan wethouder Hans Morssink van de gemeente Leek, tevens bestuurslid van Novatec, om het ‘lintje’ door te knippen.

De AED die aan de buitengevel van de Kringloopwinkel hangt, kan zowel door eigen personeel van Novatec als door burgerhulpverleners in de directe omgeving van de Kringloopwinkel worden ingezet als blijkt dat iemand is getroffen door een hartstilstand. In dat geval kan de AED het hartritme weer herstellen door het geven van een elektrische schok.

Ook de Politie, Ambulancedienst en de Brandweer van Leek waren bij de feestelijke ingebruikname van de AED aanwezig. Zij hadden op het parkeerterrein hun voertuigen opgesteld zodat iedereen kon kijken hoe deze er van binnen uitzagen. Een unieke gelegenheid, waar niet alleen de kinderen maar ook hun ouders graag gebruik van maakten.

Het idee voor de plaatsing van een openbare AED is tot stand gekomen door Novatec in samenwerking met Dorpsbelangen Oldebert, de gemeente Leek en Stichting Groningen HartVeilig. De plaatsing is mede financieel mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds van Leek (OvL).


 


Tolbert, 6 april 2017

Bedrijfsbezoeken Algemeen Bestuur Novatec

https://pbs.twimg.com/media/C8uC2JoXsAARsZd.jpgOp 6 april 2017 zijn we met een delegatie van bestuursleden Novatec en bedrijfsleiding van Novatec op bezoek geweest bij Topbrands in het voormalig distributiecentrum van V&D te Aduard. Bedrijfsleider Patrick Kroon van Topbrands en projectleider Sander Woldring van de Arbeidsmarktregio Groningen (Werk in Zicht) hebben een inleiding verzorgd. Na deze inleiding was er een rondleiding en hebben we met de medewerkers gesproken. Ze zijn allemaal zeer enthousiast over het werk. Van de ongeveer dertig medewerkers zijn er tien afkomstig van Novatec. De verpakkingswerkzaamheden door onze medewerkers worden voor het grootste gedeelte niet handmatig uitgevoerd maar aan de lopende band met een stickermachine. Vanuit Novatec-NovaWork is een jobcoach bij het project betrokken. In de startfase was ook een werkcoach vanuit Novatec ingezet, deze is per april rechtstreeks door Topbrands in dienst genomen. Verwacht wordt dat er in 2017 tien nieuwe medewerkers worden aangesteld en in 2018 nog twintig.

https://pbs.twimg.com/media/C8uOF4gXkAAoaPy.jpg

Vanuit Aduard is het bedrijfsbezoek verder gegaan naar Health Hub in Roden. Dit is een samenwerkingsproject van een zestigtal bedrijven, de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, het Alfacollege en het Noorderpoort. Doelstelling is om extra bedrijvigheid bij de aangesloten bedrijven van de grond te krijgen, doordat studenten van de vier onderwijsinstellingen vanuit onderzoek zaken om kunnen zetten naar bedrijvigheid. Onderzoek en activiteiten hebben betrekking op gezondheid in de meest brede zin. Health Hub is gevestigd op de tweede verdieping van het pand van VDL Wientjes. Via Matchpunt Werkt zijn daar medewerkers aan het werk met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Zij worden begeleid door een accountmanager en een jobcoach.

 

https://pbs.twimg.com/media/C8ugA5-XkAAMWn-.jpgDe bedrijfsbezoeken zijn afgesloten met een bezoek aan IMDS in Roden. Dit bedrijf is voortgekomen uit het vroegere Cordis. Zij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van katheters met name voor het hart. Bij IMDS werkt een drietal medewerkers van Novatec in diverse functies bij de productie, de administratie en de receptie.
Door één van de directeuren werd een toelichting gegeven op het bedrijfsproces, waarna we nog een rondleiding door het bedrijf kregen.