Tolbert, 30 juli 2018

VOORAANKONDIGING SYMPOSIUM
‘DE WAARDE VAN NOVATEC’


Op 29 oktober 2018 organiseert Novatec een symposium ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het sociaal werkbedrijf Novatec. Thema tijdens dit symposium is de taak en rol van Novatec nu en in de toekomst, onder de titel: ’De waarde van Novatec’.

Novatec heeft zich ontwikkeld van een klassiek werkvoorzieningsschap naar een breed sociaal werkbedrijf in de regio Westerkwartier en Noordenveld. Vanuit verschillende invalshoeken wordt ingegaan op de kansen en mogelijkheden van het bedrijf Novatec, nu en in de toekomst.

Tijdens het symposium houdt Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris, landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie, een inleiding over ‘de waarde van Novatec’. Daarover gaat hij, onder leiding van de dagvoorzitter, in gesprek met Bert Nederveen (voorzitter van het bestuur van Novatec), André Kurvers (voorzitter van de WSW Adviesraad Novatec) en Heimen van Diest (eigenaar van de Sylvaphane Groep).

Het symposium  wordt afgesloten met een ‘feestrede’ door Job Cohen, de voorzitter van onze koepelorganisatie Cedris. Na afloop is er gelegenheid om tijdens de borrel informeel met elkaar te spreken.

Het definitieve programma volgt in september. Wilt u zich alvast aanmelden dan kan dat door uw gegevens te mailen naar symposium@novatec.nl

 

Waar & Wanneer

De Postwagen
Hoofdstraat 53
Tolbert

29 oktober 2018
15.00-18.00 uur


 

Tolbert, 26 juli 2018

Koerskrant – sociaal jaarverslag 2017

Evenals vorig jaar heeft Novatec ook dit jaar weer een Koerskrant uitgebracht in de vorm van een sociaal jaarverslag. In dit magazine zijn verhalen opgenomen over het werk en de bezigheden van de ruim 500 medewerkers van Novatec. De Koerskrant wordt verspreid naar alle medewerkers van het bedrijf, maar ook naar allerlei betrokkenen bij Novatec, zoals werkgevers waar personeelsleden van Novatec zijn gedetacheerd en raadsleden, bestuurders en ambtenaren van de deelnemende gemeenten in Novatec.

In een rijk geïllustreerd nummer met prachtige foto’s is een groot aantal artikelen opgenomen van interviews met medewerkers uit de sw-doelgroep die werkzaam zijn in het beschutte werkbedrijf of in detachering bij externe werkgevers. Novatec is echter meer dan een bedrijf in de sociale werkvoorziening. Jonge mensen in ‘nieuw beschut’ en cliënten op werkervaringsplaatsen komen aan het woord in de Koerskrant. Dat geldt ook voor allerlei andere mensen die nauw betrokken zijn bij Novatec. Zij blikken terug op het afgelopen jaar, maar kijken ook vooruit en schetsen een mogelijk beeld van Novatec in de toekomst.

Novatec staat midden in de samenleving. Een groot deel van de mensen werkt buiten de poorten van het bedrijf. Zij hebben een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt. Voor de groep die het nodig heeft is er de beschutte werkomgeving met een gevarieerd aanbod van bedrijfsactiviteiten: van Inpakafdeling tot Kwekerij, van Kringloopwinkel tot Spuiterij en van Foodafdeling tot Schoonmaak- en Cateringafdeling.

 


Tolbert, 28 maart 2018

Succesvolle gezondheidsdag bij Novatec in Tolbert

Novatec kan terugkijken op een zeer geslaagde gezondheidsdag. Ruim 115 enthousiaste medewerkers hebben meegedaan aan deze dag.

Novatec heeft op dinsdag 20 maart jl. een Gezondheidsdag gehouden voor de medewerkers van het Beschut bedrijf en het kantoorpersoneel. De hele dag werden er workshops gegeven die allemaal een directe of indirecte link hebben met gezondheid.

De medewerkers konden kiezen uit een of meerdere workshops. Zo was er o.a.: Mindfulness, Veilig Voelen…maar hoe dan? Yoga, Body Balance, Goed en Gezond koken, Gezond afvallen en een workshop om beter te kunnen slapen. Tevens kregen de medewerkers de gelegenheid om hun haren te laten knippen, nagels te laten lakken en kon men genieten van een ontspannende stoelmassage.
Een bank heeft een workshop gegeven over financiële gezondheid. Diverse medewerkers hebben onder begeleiding een heerlijke en gezonde maaltijd bereid in de keuken van Novatec.

Alle workshops werden gegeven door professionals uit de omgeving van Tolbert/Leek en/of werkzaam bij Novatec.

De dag werd op een ludieke manier geopend door Nick Cramer van HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands). HANNN houdt zich o.a. bezig met activiteiten in Noord-Nederland die bijdragen aan gezond en actief ouder worden.

Bron: persbericht Novatec d.d. 28 maart 2018