Novatec, waar ontwikkeling werkt!

Novatec is een sociaal werkbedrijf van vijf gemeenten: Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn. Novatec biedt rechtstreeks of via bedrijven en overheid, werkgelegenheid aan circa 500 medewerkers met een indicatie volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Bij Novatec kunnen mensen in een aangepaste omgeving werken (Beschut Werkbedrijf) of ze kunnen via het re-integratie- en detacheringsbedrijf (NovaWork) aan de slag in het reguliere bedrijfsleven.

Naast de mensen met een sw-indicatie kunnen ook personen vanuit de Participatiewet nieuw beschut instromen binnen de infrastructuur van het Beschut Werkbedrijf van Novatec. Inmiddels hebben vijftien, met name jonge mensen een contract nieuw beschut bij Novatec. De verwachting is dat dit aantal jaarlijks met ongeveer 5-10 personen toeneemt.

Naast deze arbeidscontracten bij Novatec biedt ons bedrijf, samen met de ISD Noordenkwartier en de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Grootegast, werkervaringsplaatsen aan voor mensen met een bijstandsuitkering onder de noemer ‘Arbeidsfit’. Jaarlijks gaat het om 40 tot 60 personen. In nauwe samenwerking met de gemeenten en het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs lopen leerlingen stage bij Novatec. Dit alles in het kader van ‘Route Arbeid’.

NovaWork geeft invulling aan de beweging van binnen naar buiten. Dit bedrijfsonderdeel verzorgt individuele- en groepsdetacheringen van Wsw’ers, alsmede begeleid werken van Wsw’ers. Daarnaast verzorgt NovaWork jobcoaching van Wajongers bij externe werkgevers en trajecten sociale activering in opdracht van UWV. NovaWork is een door UWV gecertificeerd jobcoachingsbedrijf en voert het keurmerk Blik op Werk.