Vergaderingen Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Novatec vergadert in 2018 op de volgende data:

Donderdag 5 april 2018 van 14.00-15.00 uur
Donderdag 17 mei 2018 van 14.00-15.00 uur
Donderdag 12 juli 2018 van 14.00-15.00 uur
Donderdag 18 oktober 2018 van 14.00-15.00 uur
Donderdag 13 december 2018 van 14.00-15.00 uur

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Novatec zijn openbaar en worden gehouden in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert. Een week voorafgaande aan de vergadering worden de agenda en bijbehorende vergaderstukken op de website geplaatst.