Vergaderingen Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Novatec vergadert in 2018 nog op de volgende data:

Vrijdag 2 november 2018 van 11.30-12.30 uur
Donderdag 13 december 2018 van 14.00-15.00 uur

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Novatec zijn openbaar en worden gehouden in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert. Een week voorafgaande aan de vergadering worden de agenda en bijbehorende vergaderstukken op de website geplaatst.