Vergaderingen Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Novatec vergadert in 2017 nog op de volgende data:

Donderdag 19 oktober 2017 van 14.00-15.00 uur
Donderdag 14 december 2017 van 12.00-13.00 uur

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Novatec zijn openbaar en worden gehouden in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert. Een week voorafgaande aan de vergadering worden de agenda en bijbehorende vergaderstukken op de website geplaatst.