Missie van het Beschut bedrijf

Het bieden van werkgelegenheid en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling aan mensen die vanwege een arbeidsbeperking een begrensd verdienvermogen hebben.

Visie van het Beschut bedrijf

Een kleinschalige werkvoorziening met een variatie aan aangepast werk die plaats biedt aan 125-150 personen met een arbeidsbeperking die weliswaar enig verdienvermogen hebben maar die niet -of nog niet- aan het werk kunnen buiten het beschutte werkbedrijf.