Nieuws


Tolbert, 15 november 2016

Open Coffee Club op bezoek bij Novatec

De Open Coffee Club is een wisselend gezelschap van ongeveer 25 ondernemers en zzp-ers uit het Westerkwartier en Noordenveld. Een paar keer per jaar ontmoeten zij elkaar bij steeds een ander bedrijf. Op 15 november stond een bezoek aan Novatec op het programma.

Na een rondleiding door het bedrijf kon er worden bijgepraat in de kantine. Het viel de bezoekers op dat de medewerkers zo enthousiast konden vertellen over hun werk. “Het werkplezier spatte er van af”, zei een van de ondernemers na afloop. Na de rondleiding genoten de bezoekers van een heerlijke lunch, verzorgd door de collega’s van de catering. Dat die in de smaak viel, bleek wel uit het applaus dat de collega’s na afloop kregen.
Waarom is zo’n bezoek belangrijk? Novatec is een bedrijf dat werkgelegenheid biedt aan mensen die bij gewone bedrijven moeilijk of niet aan de slag komen. Dat weet lang niet iedereen en dat mag – nee, dat moet! – gezien worden. De ondernemers komen op hun beurt weer in andere bedrijven en vertellen daar wat zij hebben gezien bij Novatec. Kortom: mond-op-mond reclame. En dat is de beste reclame die er is.


Tolbert, 6 oktober 2016

Keurmerk Veilig Voedsel voor Foodafdeling

Als eerste SW-bedrijf in Noord-Nederland voldoet de afdeling Food van Novatec aan de richtlijnen, regels en normen van HACCP. HACCP is een manier van werken waarmee je ervoor zorgt dat de veiligheid van het eten niet in gevaar komt. Op 6 oktober werd het keurmerk Veilig Voedsel door de Stichting Veiligvoedsel.nl aan Novatec uitgereikt.

Gert-Jan Hemmers, de directeur van Veiligvoedsel.nl reikte het keurmerk in een bomvolle kantine uit aan de directeur van Novatec, Henk Hofman. Hemmers zette de medewerkers van Novatec, en in het bijzonder de medewerkers van de Foodafdeling, op een zeer humoristische wijze in het zonnetje.

Hemmers vertelde dat het behalen van het keurmerk betekent dat de Foodafdeling voldoet aan de HACCP-normen, richtlijnen en regels. De Foodafdeling is op 147 punten beoordeeld en zeer goed bevonden. Het hoogste cijfer dat te halen is, is een 10. De Foodafdeling scoort een 9.32!

Novatec is het eerste SW-bedrijf in de drie Noordelijke provincies die dit keurmerk heeft behaald en tegelijk het SW-bedrijf met de hoogste score van alle SW-bedrijven in Nederland.

feest-food-2 feest-food


Tolbert, 19 september 2016

BBQ weer zeer geslaagd.

De jaarlijkse bbq voor alle medewerkers van Feithsweg 4, Kringloopcentrum en Kwekerij, was dit keer op 19 september. Het was prachtig weer (nét niet de warmste dag van het jaar) en de opkomst was groot: er hadden zich bijna 100 mensen aangemeld.

Regelmatig krijgen we de vraag waarom onze gedetacheerde collega’s niet voor de bbq worden uitgenodigd.  Het antwoord daarop is simpel: de meeste medewerkers van Novatec die ‘buiten de deur’ werken, hebben hun eigen ‘feestjes’ bij het bedrijf of bij de gemeente waar zij gedetacheerd zijn. Hen ook uitnodigen bij de bbq van Novatec betekent ‘dubbel feest’ voor een aantal gedetacheerde collega’s. Bovendien gaat het ten koste van hun werktijd (waar het inlenende bedrijf immers voor betaald).

Hoe dan ook, de barbecue was geslaagd, dankzij het mooie weer, de onvermoeibare inzet van de collega’s die het festijn organiseerden en de vrijwilligers die rondgingen met eten en drinken. Ook de muziek droeg weer bij aan een prima sfeertje. Dat doen we nog eens!


Tolbert, 5 juli 2016

Programma ‘Deskundigheidsbevordering op de werkvloer’ afgerond.

De deelnemers aan het opleidingsprogramma ‘deskundigheidsbevordering op de werkvloer’ zijn allemaal geslaagd zijn. Inmiddels heeft op woensdag 5 oktober ook de terugkomdag plaatsgevonden. De assistent werkcoaches en de taakbegeleiders moesten het geleerde in de praktijk brengen door een verzonnen productielijn op te zetten. Daarbij moest worden gelet op voorbereiding, instructie, planning, materialen, kwaliteitscontrole enzovoort. Er is veel gelachen –best moeilijk- en weer veel geleerd. Wat ook geleerd is, is dat herhaling nodig blijft. De deelnemers moeten zich vaardigheden eigen maken en dat kan alleen maar door het vaak te doen. Het programma krijgt om die reden een vervolg.


Tolbert, 30 juni 2016

Beschut bedrijf Novatec helpt mensen aan werk, werkervarings- en stageplaatsen

Met de invoering van de participatiewet per 1 januari 2015 zien we binnen Novatec eigenlijk alleen maar gezichten die verdwijnen en geen nieuwe gezichten binnenkomen. Er zijn immers geen mensen meer met een SW-indicatie die binnen mogen komen. ‘De instroom is gestopt’ heet dat in het jargon. Tegelijkertijd gaat het aan het werk helpen van SW-collega’s bij andere bedrijven en instellingen gaat gewoon door. Dat noemen we dan weer ‘De beweging van binnen naar buiten’. Maar er is iets aan het veranderen en als je om je heen kijkt kun je het zien: nieuwe gezichten! Hoe komt dat?