Actueel:

Maatregelen coronavirus bij Novatec
Sinds medio maart 2020 heeft het kabinet op basis van adviezen van het RIVM diverse maatregelen genomen ter bestrijding van het coronavirus. Om medewerkers een veilige werkomgeving te kunnen bieden volgt Novatec de richtlijnen die zijn afgegeven en past de maatregelen hier steeds op aan. In nieuwsbrieven aan het personeel wordt uitgelegd welke maatregelen dat zijn en wat dit betekent voor het functioneren voor onze organisatie. Lees verder


Maatregelen Kringloopcentrum i.v.m. coronavirus
In ons Kringloopcentrum hebben we een groot aantal maatregelen getroffen om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Er is éénrichtingsverkeer ingesteld in de winkel, er zijn gedesinfecteerde mandjes beschikbaar (verplicht om te gebruiken), winkelend publiek wordt beperkt toegelaten als het er druk dreigt te worden, er is plexiglas bij de kassabalie geplaatst, enzovoort, enzovoort.

Ook t.a.v. het ophalen van goederen bij mensen thuis en het inbrengen van goederen bij het magazijn van het Kringloopwinkel zijn maatregelen genomen om het contact met het publiek goed te laten verlopen. Daarbij worden de volgende spelregels in acht genomen:

In het algemeen wordt contact tussen publiek en medewerkers voorkomen, wordt de 1,5 metermaatregel strikt gevolgd, evenals de hygiënemaatregelen. Novatec heeft het vertrouwen dat met al deze maatregelen de winkel veilig toegankelijk is en heet het publiek van harte welkom!


Koerskrant Novatec
Eind juni is er weer een nieuwe Koerskrant verschenen. In dit nummer, dat volledig in het teken staat van Corona, komen diverse medewerkers aan het woord die binnen ons bedrijf of bij derden werkzaam zijn. Benieuwd? Lees verder


Novatec is nu onderdeel van de gemeente Westerkwartier
Per 1 januari 2019 is het sociaal werkbedrijf Novatec onderdeel van de gemeente Westerkwartier. Deze gemeente is gevormd na de gemeentelijke herindeling van de Groningse gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Deze vier gemeenten maakten samen met de Drentse gemeente Noordenveld onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Novatec. Deze gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2019 opgeheven. Novatec is ingebed in de organisatie van de gemeente Westerkwartier en verleent diensten aan de gemeente Noordenveld voor de doelgroep SW en voor het nieuw beschut werk onder de Participatiewet.

Over Novatec:
Novatec biedt rechtstreeks of via bedrijven en overheid, werkgelegenheid aan circa 380 medewerkers met een indicatie volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Bij Novatec kunnen mensen in een aangepaste omgeving werken (Beschut bedrijf) of ze kunnen via het re-integratie- en detacheringsbedrijf Werk en Ontwikkeling (voorheen NovaWork) aan de slag in het reguliere bedrijfsleven. Lees verder

Verkoop aan particulieren:
Door ons Beschut bedrijf wordt ook aan particulieren geleverd. U kunt daarvoor terecht bij ons kringloopcentrum aan de Oldebertweg 60 in Tolbert en bij de kwekerij aan de Oosterheerdtstraat 7a in Leek (Landgoed Nienoord).