Novatec, waar ontwikkeling werkt!

Novatec is het sociaal werkbedrijf van de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen en verleent ook diensten aan de Drentse gemeente Noordenveld. Novatec biedt rechtstreeks of via derden, werkgelegenheid aan circa 380 medewerkers met een indicatie volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Bij Novatec kunnen mensen in een aangepaste omgeving werken in het (Beschut bedrijf) of ze kunnen via de detacheringsfaciliteit aan de slag bij andere organisaties.

Naast de mensen met een sw-indicatie kunnen ook personen vanuit de Participatiewet nieuw beschut instromen binnen de infrastructuur van Novatec. Inmiddels hebben ruim twintig, met name jonge mensen een contract nieuw beschut bij Novatec. De verwachting is dat dit aantal jaarlijks met ongeveer 5-10 personen toeneemt.

Naast deze arbeidscontracten bij Novatec biedt ons bedrijf werkervaringsplaatsen aan voor mensen met een bijstandsuitkering onder de noemer ‘Arbeidsfit’. In nauwe samenwerking met de gemeente en het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs lopen leerlingen stage bij Novatec. Dit alles in het kader van ‘Route Arbeid’. Binnen Novatec lopen ook diverse projecten voor statushouders in ons werkgebied. Daarbij gaat het om het opdoen van werkervaring en het leren van de Nederlandse taal. Sinds kort verzorgt het Alfa-college taallessen voor deze doelgroep binnen het gebouw van Novatec.

NovaWork geeft invulling aan de beweging van binnen naar buiten. Dit bedrijfsonderdeel verzorgt individuele- en groepsdetacheringen van Wsw’ers, alsmede begeleid werken van Wsw’ers. Daarnaast verzorgt NovaWork jobcoaching aan mensen in afspraakbanen vanuit de Participatiewet.