Vergaderingen Algemeen Bestuur in liquidatie

Op woensdag 19 juni 2019 heeft de laatste vergadering plaatsgevonden van het Algemeen Bestuur van Novatec in liquidatie. Op dit moment is niet duidelijk wanneer een volgende vergadering belegd moet worden.

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Novatec in liquidatie zijn openbaar en worden gehouden in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert. Een week voorafgaande aan de vergadering worden de agenda en bijbehorende vergaderstukken op de website geplaatst.