Maatregelen coronavirus bij Novatec
Sinds medio maart 2020 heeft het kabinet op basis van adviezen van het RIVM diverse maatregelen genomen ter bestrijding van het coronavirus. Om medewerkers een veilige werkomgeving te kunnen bieden volgt Novatec de richtlijnen die zijn afgegeven en past de maatregelen hier steeds op aan. In nieuwsbrieven aan het personeel wordt uitgelegd welke maatregelen dat zijn en wat dit betekent voor het functioneren voor onze organisatie.


Kringloopcentrum geopend

De Kringloopwinkel is sinds 28 april jl. weer open. Per die datum kunnen goederen ook weer worden ingebracht.
In de winkel zijn een mandje en mondkapje verplicht.
We mogen maximaal 30 bezoekers toelaten.

5 MEI ZIJN WE GESLOTEN.