Nieuws


Tolbert, 12 december 2017

De Spuiterij van Novatec werkt in opdracht van bedrijven en heeft over het algemeen een zeer goed gevulde orderportefeuille. De kracht van de Spuiterij zit in het kunnen bewerken van grotere productseries. Daarbinnen past niet meer het aannemen van werk voor particulieren. Voor meer informatie over de Spuiterij lees verder


 

PERSBERICHT
Tolbert, 8 november 2017

Voorgenomen besluit toekomst Novatec en ISD Noordenkwartier

De gemeenten Noordenveld, Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zijn het eens over een nieuwe manier van samenwerken voor wat betreft de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (ISD Noordenkwartier) en Novatec.

Bestuurlijke opheffing met behoud infrastructuur
Met een voorgenomen besluit zetten de genoemde gemeenten een bestuurlijke opheffing van de gemeenschappelijke regelingen in gang per 1 januari 2019. Het Beschut Werk en detacheringen blijven vooreerst werken vanuit de huidige locaties in Tolbert en Leek. De uitvoeringsorganisatie ISD Noordenkwartier houdt op 1 januari 2019 op te bestaan. De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier voeren vanaf 1 januari 2019 de werkzaamheden van de ISD/Participatiewet ieder zelfstandig uit.

Werkplekgarantie
Voor alle Wsw-medewerkers is een passende werkplek gegarandeerd. De Wsw-medewerkers komen in dienst van één van de gemeenten. Voor de ambtelijke medewerkers van Novatec en ISD Noordenkwartier is ook een werkplek bij een van de gemeenten gegarandeerd. De overdracht vindt plaats op basis van een herplaatsingsplan. Alle afspraken stemmen de betrokken partijen af met betrokken Ondernemingsraad (OR), Georganiseerd Overleg (GO) en de Wsw-adviesraad.

Kwaliteit dienstverlening
Voor de klanten van Novatec en ISD Noordenkwartier zetten de gemeenten de dienstverlening in 2019 met dezelfde kwaliteit voort. Voor de werkgeversbenadering blijven gemeenten in het huidige regionale netwerkverband (Matchpunt Werkt), met één digitale toegang.

Nieuwe manier van samenwerken
De nieuwe manier van samenwerken moet het mogelijk maken dat zoveel mogelijk mensen, die daarbij ondersteuning nodig hebben, aan het werk kunnen. De gemeenten vinden het daarom belangrijk de bestaande kennis en expertise van zowel Novatec, de ISD Noordenkwartier én de gemeenten op het terrein van ondersteuning bij arbeidsparticipatie te behouden. Om dit te realiseren streven de gemeenten naar maximale herplaatsing van de ambtelijke medewerkers van de gemeenschappelijke regelingen.

Definitieve besluitvorming
Na het opstellen van de liquidatieplannen en het inwinnen van de adviezen van onder meer OR en GO nemen de gemeenten in februari 2018 een definitief besluit over de bestuurlijke opheffing van Novatec en ISD Noordenkwartier.

Bron: dit is een gezamenlijk persbericht van de vier gemeenten in het Westerkwartier en de gemeente Noordenveld


Tolbert, 6 november 2017

Afgelopen week is de Koerskrant van november verschenen. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan de toekomst van Novatec, de resultaten van het MTO en de groepsdetachering bij Landmark Global. Lees verder


Tolbert, 20 oktober 2017

Algemeen Bestuur bezoekt drietal bedrijven in het Westerkwartier

Het Algemeen Bestuur van Novatec heeft gisteren samen met het management en professionals van Novatec een drietal bedrijfsbezoeken afgelegd in het Westerkwartier.

De start was bij HRM Hoeksema (De Tweemat) in Grootegast waar Kees Hoeksema en Jan Posthumus de uitleg en rondleiding verzorgden. Bij HRM zijn 16 medewerkers vanuit de Wajong werkzaam bij het inzamelen en verwerken van de milieuzakken uit de Westerkwartiergemeenten.

Daarna werd Brede School De Noordster in Zuidhorn bezocht met een welkomstwoord door Jan Oomkes, voorzitter van de Stichting Beheer Brede School De Noordster. Zowel op De Noordster, als op bijna alle scholen van de onderwijsorganisaties Penta Primair en Westerwijs, zijn vanuit Novatec 22 medewerkers gedetacheerd in de functie van conciërge. Na een presentatie door Henk Dimmendaal van Penta Primair over de inzet van de schoolconciërges en een rondleiding door de school is Hummel Recycling in Leek bezocht. Bij dit bedrijf, dat onder leiding staat van Peter en Johan Hummel, werd in een rondleiding het proces van voorsortering van de kunststofinzameling uiteengezet. Hier zijn vanuit Novatec 10 personen in Begeleid Werken, detachering en afspraakbanen werkzaam.

Novatec heeft Hummel en HRM het afgelopen jaar ondersteund bij het behalen van het PSO 30+(Abw)-keurmerk. Dit is de hoogste trede van de PSO en wordt verstrekt aan bedrijven waarvan meer dan 35% van de medewerkers een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

Zowel de bestuursleden als de deelnemende bedrijven kunnen terugkijken op een geslaagde dag. Het is positief om te merken dat veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via Novatec een baan in het bedrijfsleven hebben gevonden die bij hen past.


Tolbert, 20 september 2017 

Novatec doet mee aan Nationale Kringloopdag op zaterdag 7 oktober

Het is feest op zaterdag 7 oktober bij veel van de kringloopwinkels die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN).
Onder het mom van ‘Het is feest bij de Kringloop’ is er van alles te doen tijdens de negende Nationale Kringloopdag.
Het kringloopcentrum van Novatec doet ook mee aan deze dag.

Tijdens de Nationale Kringloopdag maakt het publiek kennis met een bijzondere branche. In kringloopwinkels krijgen zowel spullen als mensen een tweede kans. Om het publiek te laten zien welke goede dingen kringlooporganisaties doen voor mens en milieu zetten ze hun deuren op zaterdag 7 oktober open voor iedereen.

Kijk op www.kringloopdag.nl voor deelnemende winkels bij u in de buurt en/of de social media kanalen van de deelnemende kringloopwinkels zelf.

FEEST BIJ DE KRINGLOOP!

Maar waarom is het zo’n goed idee om spullen te kopen bij een kringloopwinkel?

Naar een feest gaan is natuurlijk altijd leuk, maar daarnaast is het kopen van tweedehands spullen bij een erkende kringloopwinkel ook nog eens heel goed voor mens en milieu. Met het geld dat de kringloopwinkels binnen krijgen helpen kringloopwinkels kwetsbare mensen aan het werk en zorgen ze voor een duurzamere samenleving.

Wat vieren wij op 7 oktober?

Missie & Visie BKN

De Nationale Kringloopdag wordt georganiseerd door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland. De missie van Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland luidt: ‘BKN staat voor een circulaire economie, een inclusieve maatschappij en een professionele kringloopbranche’.

Bron: persbericht Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland


Tolbert, 31 juli 2017

Novatec brengt kleur op de OV-fietsen van NS

Novatec is een samenwerking aangegaan met Roetz-bikes uit Amsterdam. Roetz produceert naast haar zogenaamde collectiefietsen en e-bikes de OV-fietsen voor de Nederlandse Spoorwegen. Alle OV-fietsen voor de NS worden in de kenmerkende geel-blauwe kleuren gespoten in de Spuiterij van het sociaal werkbedrijf Novatec in Tolbert (provincie Groningen).

Na een paar maanden proefgedraaid te hebben, is de SLA (Service Level Agreement) tussen Novatec en Roetz-bikes recent getekend. Dat proefdraaien was nodig om te ondervinden of alle logistieke uitdagingen konden worden getackeld en of aan alle hoge kwaliteitseisen kon worden voldaan. En dat bleek het geval. Er werken nu vrijwel dagelijks zo’n 10 medewerkers  op verschillende afdelingen van Novatec aan dit kwaliteitsproduct. Het afplakken van de verschillende kleurvlakken, het poedercoaten van de onderdelen en het stickeren van de spatborden vraagt om mensen die zeer nauwkeurig kunnen werken. Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar de medewerkers van het team dat Novatec heeft samengesteld, zijn hier zeer bedreven in. Vol trots en passie verrichten zij hun werkzaamheden.

Bron: persbericht Novatec d.d. 31 juli 2017.


Tolbert, 31 juli 2017

Klas van de Week: VCA-cursisten van Novatec

Bij Novatec volgen veel medewerkers een interne training of opleiding. Dit gaat het hele jaar door, er starten telkens nieuwe groepen met een training of cursus. De jongste cursist is net 18 jaar geworden; de oudste is 60+.

Zelfs tijdens de zomervakantie zijn er nog medewerkers die druk aan de studie zijn om het VCA-diploma te behalen! Dit diploma zijn ze nodig om hun werkzaamheden, bijvoorbeeld in de groenvoorziening, te mogen uitvoeren.

Vanmorgen is de laatste VCA-les geweest die ’s middags is afgesloten met een examen. Sommige medewerkers hebben hun vakantie een dag opgeschoven om deel te kunnen nemen aan dit VCA-examen. We hopen natuurlijk van harte dat iedereen slaagt!

 


Tolbert, 20 juli 2017

Novatec brengt het sociaal jaarverslag 2016 uit in een speciale editie van de Koerskrant

Elk kwartaal brengt het sociaal werkbedrijf Novatec een Koerskrant uit. In dit magazine zijn verhalen opgenomen over het werk en de bezigheden van de ruim 500 medewerkers van Novatec. De Koerskrant wordt verspreid naar alle medewerkers van het bedrijf, maar ook naar allerlei betrokkenen bij het bedrijf, zoals werkgevers waar personeelsleden van Novatec zijn gedetacheerd en raadsleden, bestuurders en ambtenaren van de deelnemende gemeenten in Novatec. Dit keer is een extra dik nummer uitgebracht.

In dit nummer is het sociaal jaarverslag 2016 van Novatec opgenomen. In een rijk geïllustreerd nummer met prachtige foto’s is een groot aantal artikelen opgenomen van interviews met medewerkers uit de sw-doelgroep die werkzaam zijn in het beschutte werkbedrijf of in detachering bij externe werkgevers. Novatec is echter meer dan een bedrijf in de sociale werkvoorziening. Jonge mensen in ‘nieuw beschut’ en cliënten op werkervaringsplaatsen komen aan het woord in de Koerskrant. Dat geldt ook voor allerlei andere mensen die nauw betrokken zijn bij Novatec. Zij blikken terug op het afgelopen jaar, maar kijken ook vooruit en schetsen een mogelijk beeld van Novatec in de toekomst.

Novatec staat midden in de samenleving. Een groot deel van de mensen werkt buiten de poorten van het bedrijf. Zij hebben een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt. Voor de groep die het nodig heeft is er de beschutte werkomgeving met een gevarieerd aanbod van bedrijfsactiviteiten: van Inpakafdeling tot Kwekerij, van Kringloopwinkel tot Spuiterij en van Foodafdeling tot Schoonmaak- en Cateringafdeling.

Bron: persbericht Novatec d.d. 20 juli 2017.


Tolbert, 17 juli 2017

Novatec realiseert een forse energiebesparing

Medio 2016 heeft de gemeente Leek samen met de Omgevingsdienst Groningen de aftrap gegeven voor het project Energiek Toezicht. Doel van het project: grootver-bruikers van energie (meer dan 25.000 m3 gas en/of 50.000 kWh elektriciteit per jaar) helpen om dit verbruik te verminderen, zodat ze kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting om alle mogelijke energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben van minder dan vijf jaar. Novatec wilde die uitdaging graag aangaan.

Novatec is in zee gegaan met Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ uit Nietap. Erik Spriensma heeft na een ‘factuurscan’ de eerste besparing opgespoord: Novatec kon het gecontracteerde vermogen flink naar beneden bijstellen. Achteraf logisch want Novatec heeft de afgelopen jaren de omvang van de infrastructuur fors teruggebracht. Dit kon door het onderbrengen van bedrijfsactiviteiten in de markt en het uitplaatsen van medewerkers bij bedrijven en overheid. Tweederde deel van de 520 medewerkers werkt ‘buiten de deur’.

Daarnaast heeft ‘Het Snoer Om’ ons verbruik minutieus in kaart gebracht en Novatec concreet geadviseerd waar besparingen te realiseren zijn. Tot slot -en dat was een verassing- heeft Spriensma blootgelegd dat Novatec buiten bedrijfstijden toch nog fors elektriciteit gebruikt. Voor een deel is dat te verklaren (servers, opladers enz.) maar voor een deel ook niet. We hebben deze vraag vervolgens voorgelegd aan installatiebedrijf Winter uit Leek. In de rapportage die dit bedrijf vervolgens heeft opgeleverd is het sluipverbruik geanalyseerd en vertaald in concrete besparingsmaatregelen. Maar er kan nog meer.

Belangrijk is de bewustwording op de werkvloer! Het moet vanzelfsprekend worden dat de verlichting in de pauzes uit wordt geschakeld, de verwarming een graadje lager wordt gezet en dat de opladers uit het stopcontact worden getrokken als zij niet worden gebruikt. Om maar enkele voorbeelden te noemen. Dank zij dit soort eenvoudige maatregelen kan Novatec haar bedrijfskosten verder omlaag brengen.

Bron: persbericht Novatec d.d. 17 juli 2017.


Tolbert, 9 juni 2017

Novatec pakt discriminatie preventief aan!

De Inspectie SZW heeft in een random steekproef in 2016 grotere bedrijven bezocht om te kijken of het beleid ten aanzien van discriminatie op de werkvloer op orde is. De Inspectie SZW heeft hiervoor een apart landelijk team samengesteld. Ook het sociaal werkbedrijf van Novatec is bezocht. De conclusie na dit bezoek van de inspecteur was dat Novatec alle beleidsdocumenten met betrekking tot ongewenst gedrag op de werkvloer prima op orde heeft, maar dat het voorkomen van discriminatie expliciet om aandacht vraagt. Niet omdat er klachten zijn, maar omdat de wet dit vereist. Reden voor het MT van Novatec om dit gedegen aan te pakken.

Het MT heeft de uitvoering in handen gegeven van de Werkgroep Veilig & Plezierig Werken oftewel de Arbocommissie van Novatec. De werkgroep heeft eind 2016, begin 2017 een drietal initiatieven voorbereid en begeleid.

Verder zijn alle relevante beleidsdocumenten bijgewerkt, is discriminatie onderdeel gemaakt van het beleid met betrekking tot Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en is de toetsing van het beleid opgenomen in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Uiteraard is de Ondernemingsraad van Novatec nauw betrokken geweest bij het gehele project: een lid van de OR is overigens vast lid van de Werkgroep Veilig & Plezierig Werken.

Bron: persbericht Novatec d.d. 9 juni 2017.


Tolbert, 29 mei 2017

Toekomst Novatec en ISD Noordenkwartier

Colleges gemeenten Westerkwartier en Noordenveld overwegen werkzaamheden Novatec en ISD Noordenkwartier anders te organiseren.

Na de zomer nemen de colleges van de Westerkwartiergemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en de gemeente Noordenveld een principe besluit over de toekomst van de gemeenschappelijke regelingen Novatec en ISD Noordenkwartier. Uitgangspunt daarbij is dat de werkgelegenheid voor de medewerkers niet in gevaar komt. De ISD Noordenkwartier verzorgt op dit moment de Participatiewet voor de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld. Deze gemeenten zitten samen met Grootegast en Zuidhorn ook in de gemeenschappelijke regeling Novatec, het gezamenlijke Sociale Werkvoorzieningschap van de vijf gemeenten.

Robuust De gemeente Noordenveld werkt momenteel aan de eigen organisatie-inrichting, terwijl de andere vier gemeenten werken aan de vorming van een nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze nieuw te vormen gemeente gaat per 1 januari 2019 van start. Deze schaalvergroting zorgt voor een robuuste gemeente, die in staat is zoveel mogelijk taken zelf uit te voeren.

Voorgenomen besluit Vanuit deze gedachte overwegen de vijf gemeenten de genoemde gemeenschappelijke regelingen op te heffen en te kijken hoe zij de taken in de organisaties van Noordenveld en het Westerkwartier kunnen inbedden. Daarvoor is een voorgenomen besluit, dat op zijn vroegst na de zomer van 2017 genomen kan worden, nodig waar de medezeggenschapsorganen vervolgens een advies over uitbrengen.

Eind 2017 zal een definitief besluit worden genomen. Aan een dergelijk definitief besluit gaat een zorgvuldige voorbereiding vooraf. Dat betekent dat de vijf betrokken gemeenten de komende tijd eerst de financiële, organisatorische en personele consequenties van een opheffing in beeld brengen. Ook kijken de betrokken gemeenten hoe zij na 1 januari 2019 met elkaar kunnen blijven samenwerken op deze gemeenschappelijke terreinen.

Meedenken Binnen het Westerkwartier werken de betreffende gemeenten al druk aan de ‘bouw’ van een nieuwe gemeente. Daarom krijgen medewerkers van Novatec en de ISD Noordenkwartier de gelegenheid mee te denken in dat ‘bouwproces’. De medewerkers van beide organisaties zijn vorige week bijgepraat over deze ontwikkelingen.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de vier gemeenten in het Westerkwartier en de gemeente Noordenveld

 


Tolbert, 21 april 2017

AED feestelijk in gebruik genomen

Op vrijdagmiddag 21 april jl. is onder grote belangstelling van buurtbewoners en andere belangstellenden bij de Kringloopwinkel van Novatec in Tolbert een openbare AED (Automatische Externe Defibrillator) onthuld. Het was de eer aan wethouder Hans Morssink van de gemeente Leek, tevens bestuurslid van Novatec, om het ‘lintje’ door te knippen.

De AED die aan de buitengevel van de Kringloopwinkel hangt, kan zowel door eigen personeel van Novatec als door burgerhulpverleners in de directe omgeving van de Kringloopwinkel worden ingezet als blijkt dat iemand is getroffen door een hartstilstand. In dat geval kan de AED het hartritme weer herstellen door het geven van een elektrische schok.

Ook de Politie, Ambulancedienst en de Brandweer van Leek waren bij de feestelijke ingebruikname van de AED aanwezig. Zij hadden op het parkeerterrein hun voertuigen opgesteld zodat iedereen kon kijken hoe deze er van binnen uitzagen. Een unieke gelegenheid, waar niet alleen de kinderen maar ook hun ouders graag gebruik van maakten.

Het idee voor de plaatsing van een openbare AED is tot stand gekomen door Novatec in samenwerking met Dorpsbelangen Oldebert, de gemeente Leek en Stichting Groningen HartVeilig. De plaatsing is mede financieel mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds van Leek (OvL).


 


Tolbert, 6 april 2017

Bedrijfsbezoeken Algemeen Bestuur Novatec

https://pbs.twimg.com/media/C8uC2JoXsAARsZd.jpgOp 6 april 2017 zijn we met een delegatie van bestuursleden Novatec en bedrijfsleiding van Novatec op bezoek geweest bij Topbrands in het voormalig distributiecentrum van V&D te Aduard. Bedrijfsleider Patrick Kroon van Topbrands en projectleider Sander Woldring van de Arbeidsmarktregio Groningen (Werk in Zicht) hebben een inleiding verzorgd. Na deze inleiding was er een rondleiding en hebben we met de medewerkers gesproken. Ze zijn allemaal zeer enthousiast over het werk. Van de ongeveer dertig medewerkers zijn er tien afkomstig van Novatec. De verpakkingswerkzaamheden door onze medewerkers worden voor het grootste gedeelte niet handmatig uitgevoerd maar aan de lopende band met een stickermachine. Vanuit Novatec-NovaWork is een jobcoach bij het project betrokken. In de startfase was ook een werkcoach vanuit Novatec ingezet, deze is per april rechtstreeks door Topbrands in dienst genomen. Verwacht wordt dat er in 2017 tien nieuwe medewerkers worden aangesteld en in 2018 nog twintig.

https://pbs.twimg.com/media/C8uOF4gXkAAoaPy.jpg

Vanuit Aduard is het bedrijfsbezoek verder gegaan naar Health Hub in Roden. Dit is een samenwerkingsproject van een zestigtal bedrijven, de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, het Alfacollege en het Noorderpoort. Doelstelling is om extra bedrijvigheid bij de aangesloten bedrijven van de grond te krijgen, doordat studenten van de vier onderwijsinstellingen vanuit onderzoek zaken om kunnen zetten naar bedrijvigheid. Onderzoek en activiteiten hebben betrekking op gezondheid in de meest brede zin. Health Hub is gevestigd op de tweede verdieping van het pand van VDL Wientjes. Via Matchpunt Werkt zijn daar medewerkers aan het werk met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Zij worden begeleid door een accountmanager en een jobcoach.

 

https://pbs.twimg.com/media/C8ugA5-XkAAMWn-.jpgDe bedrijfsbezoeken zijn afgesloten met een bezoek aan IMDS in Roden. Dit bedrijf is voortgekomen uit het vroegere Cordis. Zij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van katheters met name voor het hart. Bij IMDS werkt een drietal medewerkers van Novatec in diverse functies bij de productie, de administratie en de receptie.
Door één van de directeuren werd een toelichting gegeven op het bedrijfsproces, waarna we nog een rondleiding door het bedrijf kregen.


 

Tolbert, 11 januari 2017

 

Ook na de crisis blijft de kringloopwinkel populair

Tweedehands

Over 2016 zal de omzet van kringloopwinkels vermoedelijk meer dan 100 miljoen euro zijn. Klanten komen niet uit nood, het zijn vooral ‘funshoppers’.

Door onze redacteur Teri van der Heijden

Beverwijk.

Een collectie porseleinen vogeltjes. Een uitgebreide verzameling tafelbellen. Of laatst nog: een oude kaasmaker. Bij kringloopbedrijf Noppes komen de gekste dingen binnen. De kaasmaker – een gevaarte van hout, metaal en touwen – staat naast de ingang van het filiaal in Beverwijk. Directeur Willem Staphorsius kan nauwelijks door de winkel lopen zonder hebberig te worden. „Waarom doen mensen dit allemaal wég?”

Net als andere grote kringloopbedrijven, vaak stichtingen zonder winstoogmerk, breidt Noppes uit. Vorig jaar groeide het van 8 naar 15 vestigingen. Het Goed, met 26 vestigingen het grootste kringloopbedrijf van Nederland, opende vorig jaar twee nieuwe winkels en dit jaar nog minstens drie. In 2020 wil Het Goed in omvang zijn verdubbeld, zegt directeur Willem van Rijn. Rataplan, met 19 filialen, opende vorig jaar twee nieuwe winkels en dit jaar nog twee.

De crisis mag voorbij zijn, kringloopwinkels zijn populair. De omzet van kringloopbedrijven is afgelopen jaren gestegen, blijkt uit cijfers van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland. Samen draaiden de tweehonderd aangesloten winkels in 2015 bijna 100 miljoen euro omzet. In 2016 is die weer toegenomen, schat de branchevereniging.

In het mandje van Johannes van der Laan ligt een paar bruinrode Nikes, in maat 48. Een gelukstreffer, zegt hij, zo vaak komt hij schoenen in zijn maat niet tegen. Maar ze kunnen niet tippen aan de beste koop die hij ooit in een kringloopwinkel deed: een paar vinnen om mee te duiken („mensen die niet duiken noemen dat flippers”). Van der Laan betaalde 2 euro. „Dat is niks! Nieuw betaal je zo 100 euro.” Voor het geld hoeft Van der Laan (56) niet naar de kringloop, zegt hij. Maar hij houdt ervan om te struinen. Het liefst door de boekenkasten, op zoek naar onwaarschijnlijke titels. „Het is als vissen. Je weet nooit of je iets vangt.”

„Funshoppers” noemt Noppes-directeur Willem Staphorsius dit soort klanten. Daar ziet hij er door de jaren heen steeds meer van. Mensen die winkelen bij een kringloop „uit noodzaak” ziet hij minder. Het is nu „trendy”. Staphorsius, al sinds 2003 in de kringloopbusiness, wijst op een ouderwetse grijze koffer met geruite binnenkant. „Zoiets. Helemaal hip. Die is zo weg.”

De branchevereniging richt zich in campagnes ook bewust op andere groepen dan mensen met weinig geld, vertelt directeur Leonie Reinders. „Milieubewust hipsters”, „pensionado’s met geld”, of studenten die iets anders willen dan Ikea.

Kringloop-app

Om moderne kringloopshoppers tegemoet te komen, ontwikkelde ICT’er Lauren Westenberg uit Zwolle een kringloopapp, als „uit de hand gelopen hobby”. Daarin zijn alle kringloopwinkels (ook commerciële) te vinden. Westenberg ziet het aantal winkels ook toenemen: afgelopen jaar groeide het met zo’n honderd winkels naar ruim duizend.

Kleine „malle-pietjewinkels” gaan langzaam op in ketens, zegt Staphorsius. Minder rommelzaakjes, meer overzichtelijke winkels als Noppes. Met wegwijsbordjes – ‘boeken’, ‘kleingoed’ – zoals in een grote supermarkt, stellingen met op kleur gesorteerd servies en een frisse wit gemeubileerde koffiecorner. Het personeel draagt zwartroze bedrijfskleding.

Kringloopbedrijven hebben bovendien het voordeel dat ze hun strakke stellingen kunnen opvullen met meer en mooiere spullen. Tijdens de crisis kwamen er wel klanten, maar was het aanbod soms „beroerd”, zegt Leonie Reinders. Nu mensen meer geld uitgeven, brengen ze weer meer naar de kringloop, waardoor het gemiddelde bedrag dat klanten uitgeven ook is gestegen. De groep mensen die spullen brengt – ‘gunners’ in kringloopjargon – is minder divers dan de klanten. Ze zijn vaak „welgesteld”, zegt Reinders, en „willen goed doen”. Zelf spullen kopen bij de kringloop doen ze veel minder. Om ze te stimuleren, krijgen gunners soms een bon voor gratis koffie.

De prijzen blijven wel vriendelijk, zegt Staphorsius van Noppes. „We gaan nooit over the top .” Uit principe. Maar: „We zijn ook geen museum, we houden van een hoge omloopsnelheid.” De houten kaasmaker van 350 euro naast de ingang staat er al wel een paar maanden. Staphorsius maakt zich geen zorgen. „We vinden uiteindelijk altijd wel een baasje.”

Arbeidsmarkt Winkelwerknemers hopen op vaste baan

Bij kringloopbedrijven werken vaak mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is al zo sinds de eerste kringloopwinkels in de jaren tachtig werden opgericht. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld langdurig werkloos of gehandicapt zijn, moeten reïntegreren na een gevangenisstraf of een taakstraf hebben gekregen, schrijft de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland op zijn website.

De bedoeling is dat deze mensen uiteindelijk ergens een vaste baan vinden. In de 200 winkels die aangesloten zijn bij de branchevereniging werken ongeveer 12.000 mensen, van wie 5.000 vrijwilligers.