Nieuws


Tolbert, 18 oktober 2018

Novatec – 60 jaar (1958-2018) – De Tijdmachine

In 2018 bestaat het sociaal werkbedrijf Novatec 60 jaar. Ter gelegenheid daarvan worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder de tentoonstelling ‘de Tijdmachine’ in de hoofdvestiging van Novatec aan de Feithsweg in Tolbert.

De Tijdmachine, de toekomst is NU
De Tijdmachine is een spectaculaire tentoonstelling over de geschiedenis van sociale werkgelegenheid in Nederland. Met deze tentoonstelling willen Cedris (koepelorganisatie voor sociale werkbedrijven) en SBCM (kenniscentrum sociale werkgelegenheid) bijdragen aan een maatschappelijke discussie over de inclusieve arbeidsmark. Je reist door de afgelopen eeuwen naar de toekomst en leert over de aanpak van armoede, opvoeding en onderwijs, en over het ontstaan en de ontwikkeling van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Wat is het doel?
In de Tijdmachine ervaar je dat het vraagstuk van de sociale werkgelegenheid er een is van alle tijden. Wie is verantwoordelijk voor mensen die extra steun nodig hebben? Dat is de centrale vraag. Ook voor de toekomst. Want er zijn nu te weinig banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij willen mensen hier bewust van maken en hen aanzetten om na te denken welke rol zij daarbij kunnen spelen.

Nieuwsgierig geworden?
Dan bent u van harte uitgenodigd om de tentoonstelling te komen bekijken. De Tijdmachine staat bij Novatec van 18 oktober t/m 1 november 2018 en is op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur te bezichtigen. U kunt zich melden bij de receptie op de hoofdvestiging van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert.

Meer informatie over de Tijdmachine kunt u vinden op www.detoekomstis.nu

Bron: persbericht Novatec, d.d. 18 oktober 2018


Tolbert, 11 oktober 2018

Novatec – 60 jaar (1958-2018) – De waarde van werk

Op 29 oktober 1958 is aan de Feithsweg in Tolbert de eerste steen gelegd van het gebouw van De Zevensprong. De Zevensprong is een rechtsvoorganger van het huidige Novatec. In dit gebouw is de hoofdvestiging van het sociaal werkbedrijf Novatec ondergebracht. In de 60 jaar dat Novatec bestaat, is veel veranderd, maar één ding bleef hetzelfde: de ongelooflijke waarde die werk heeft voor mensen met een arbeidsbeperking. Dan gaat het niet alleen om structuur en een zinvolle dagbesteding, maar ook om zelfvertrouwen, om een sociaal netwerk, om meedoen in de samenleving, om inkomen.

Novatec is het sociaal werkbedrijf van de vier Westerkwartiergemeenten en de gemeente Noordenveld en heeft twee bedrijfsonderdelen. In het beschutte bedrijf werken mensen in een aangepaste omgeving. Op de hoofdvestiging in Tolbert zijn de inpakafdelingen voor food en non-food gevestigd, alsmede de spuiterij en de afdeling catering en schoonmaak. Aan de Oldebertweg in Tolbert exploiteert Novatec een kringloopcentrum en op Landgoed Nienoord in Leek is de kwekerij van Novatec gevestigd. Het andere bedrijfsonderdeel van Novatec is NovaWork. NovaWork is belast met individuele- en groepsdetacheringen van mensen met een arbeidsbeperking bij een groot aantal bedrijven en overheids- en onderwijsinstellingen.

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Novatec worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder een groot personeelsfeest in De Postwagen op vrijdagavond 2 november 2018.

Op zaterdag 20 oktober a.s. organiseert Novatec te Tolbert een Open Dag. Op deze dag zullen de deuren geopend zijn van 12.00-16.00 uur. De Open Dag wordt georganiseerd om familieleden, klanten, ondernemers, bestuurders, politici, omwonenden en andere belangstellenden kennis te laten maken met het beschutte bedrijf van Novatec. De rondleiding start op de hoofdvestiging aan de Feithsweg 4 te Tolbert. Daarvandaan kunt u ook een uitstapje maken naar het Kringloopcentrum aan de  Oldebertweg 60 te Tolbert (‘om de hoek’) en naar de Kwekerij, Oosterheerdtstraat 7a te Leek. Voor vervoer tussen de locaties in Tolbert en Leek wordt gezorgd. NovaWork zal laten zien hoe de weg van intake naar detachering kan lopen. Als ondernemer kunt u met NovaWork nagaan welke mogelijkheden er zijn om gemotiveerd en gekwalificeerd personeel bij u aan de slag te laten gaan. Het programma van de Open Dag biedt veel activiteiten, waardoor u een goed beeld krijgt van Novatec. Daarnaast is er alle gelegenheid om te zien wat voor werkzaamheden de medewerkers verrichten maar ook om met hen in gesprek te gaan. Voor de inwendige mens wordt uiteraard ook gezorgd.

Op maandag 29 oktober 2018 (van 15.00-1800 uur) organiseert Novatec een symposium ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan. Meer informatie hierover vindt u in onderstaand nieuwsbericht.

Bron: persbericht Novatec, d.d. 11 oktober 2018


Tolbert, 2 oktober 2018

UITNODIGING SYMPOSIUM ‘DE WAARDE VAN NOVATEC’

Op 29 oktober 2018 organiseert Novatec een symposium ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het sociaal werkbedrijf Novatec. Thema tijdens dit symposium is de taak en rol van Novatec nu en in de toekomst, onder de titel: ’De waarde van Novatec’.

Novatec heeft zich ontwikkeld van een klassiek werkvoorzieningsschap naar een breed sociaal werkbedrijf in de regio Westerkwartier en Noordenveld. Vanuit verschillende invalshoeken wordt ingegaan op de kansen en mogelijkheden van het bedrijf Novatec, nu en in de toekomst.

Tijdens het symposium houdt Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris, landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie, een inleiding over de waarde en de betekenis van werk voor onze doelgroepmedewerkers. Op humoristische en verbindende wijze gaat dagvoorzitter Hester Macrander (theatermaker/cabaretier) daarover met hem en drie andere forumleden in gesprek. Dit zijn Bert Nederveen (voorzitter van het bestuur van Novatec), André Kurvers (voorzitter van de WSW Adviesraad Novatec) en Heimen van Diest (eigenaar van de Sylvaphane Groep).

Het symposium  wordt afgesloten met een ‘feestrede’ door Job Cohen, de voorzitter van onze koepelorganisatie Cedris.

Wij verwelkomen u graag op 29 oktober a.s.

Programma
15.00 uur: Inloop en ontvangst
15.30 uur: Start inhoudelijk programma
17.30 uur: Afsluiting en borrel

Aanmelden
Hebt u zich nog niet voor het symposium aangemeld, maar wilt u hier wel graag bij aanwezig zijn, dan kunt u alsnog uw gegevens mailen naar symposium@novatec.nl

Waar & Wanneer

De Postwagen
Hoofdstraat 53
Tolbert

29 oktober 2018
15.00-18.00 uur


Tolbert, 18 september 2018

NOVATEC HELPT STATUSHOUDERS OP WEG NAAR WERK!

Op 11 september 2018 vond de feestelijke aftrap plaats van het project ‘Werken aan Werk’. Zo’n twintig statushouders gaan naast hun inburgeringstraject aan het werk op de verschillende afdelingen van Novatec, om onder andere werkervaring op te doen, ritme te krijgen en de taal te leren. Ze doen er alles aan om dat ene doel te verwezenlijken: zicht hebben op (regulier) werk, een werkstage of scholing in Nederland.

Statushouders willen over het algemeen graag werken. Echter hebben ze vaak onvoldoende zicht op beroepen en functies waarvoor zij in aanmerking kunnen komen. Verder voldoet de opleidingsachtergrond en werkervaring in veel gevallen niet aan de Nederlandse eisen die werkgevers wenselijk vinden. Ook is de taal vaak een groot struikelblok. “De Nederlandse taal en het verder ontwikkelen van arbeids- en werknemersvaardigheden zijn daarom de speerpunten van het project. We zijn er namelijk van overtuigd dat je de taal veel beter en sneller leert vanuit een werksituatie”, vertelt projectleider Gaby Meijer.

De deelnemers werken gedurende vijf weken afwisselend in onder andere de kwekerij, de kringloop, de spuiterij, de inpakafdeling en in de catering/facilitair. Per afdeling zijn niet alleen verschillende eigenschappen nodig, maar ook krijgen ze op iedere afdeling met nieuwe collega’s te maken. “Statushouders die meedoen aan het project ontwikkelen zich veelzijdig, krijgen meer inzicht in wat ze kunnen, waar hun kwaliteiten liggen en welke punten nog ontwikkeld moeten worden”, zegt Gaby. Daarnaast is er door de trainers van Novatec een aansluitend trainingsprogramma ontwikkeld, waarin verschillende thema’s -gerelateerd aan werken in Nederland- behandeld worden.

‘Werken aan Werk’, is een initiatief van Novatec en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (ISD). “Voor iedere deelnemer is het project op maat gemaakt, zodat het aansluit aan de persoonlijke omstandigheden en situatie”, aldus Gaby. “We willen alle ondersteuningen bieden die de deelnemer nodig heeft om zijn of haar doel te verwezenlijken. Het belangrijkste is dat de statushouder het écht zelf wil, want met die eigenschap kan je heel ver komen!”


Tolbert, 30 juli 2018

VOORAANKONDIGING SYMPOSIUM ‘DE WAARDE VAN NOVATEC’

Op 29 oktober 2018 organiseert Novatec een symposium ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het sociaal werkbedrijf Novatec. Thema tijdens dit symposium is de taak en rol van Novatec nu en in de toekomst, onder de titel: ’De waarde van Novatec’.

Novatec heeft zich ontwikkeld van een klassiek werkvoorzieningsschap naar een breed sociaal werkbedrijf in de regio Westerkwartier en Noordenveld. Vanuit verschillende invalshoeken wordt ingegaan op de kansen en mogelijkheden van het bedrijf Novatec, nu en in de toekomst.

Tijdens het symposium houdt Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris, landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie, een inleiding over ‘de waarde van Novatec’. Daarover gaat hij, onder leiding van de dagvoorzitter, in gesprek met Bert Nederveen (voorzitter van het bestuur van Novatec), André Kurvers (voorzitter van de WSW Adviesraad Novatec) en Heimen van Diest (eigenaar van de Sylvaphane Groep).

Het symposium  wordt afgesloten met een ‘feestrede’ door Job Cohen, de voorzitter van onze koepelorganisatie Cedris. Na afloop is er gelegenheid om tijdens de borrel informeel met elkaar te spreken.

Het definitieve programma volgt in september. Wilt u zich alvast aanmelden dan kan dat door uw gegevens te mailen naar symposium@novatec.nl

Waar & Wanneer

De Postwagen
Hoofdstraat 53
Tolbert

29 oktober 2018
15.00-18.00 uur


Tolbert, 26 juli 2018

Koerskrant – sociaal jaarverslag 2017

Evenals vorig jaar heeft Novatec ook dit jaar weer een Koerskrant uitgebracht in de vorm van een sociaal jaarverslag. In dit magazine zijn verhalen opgenomen over het werk en de bezigheden van de ruim 500 medewerkers van Novatec. De Koerskrant wordt verspreid naar alle medewerkers van het bedrijf, maar ook naar allerlei betrokkenen bij Novatec, zoals werkgevers waar personeelsleden van Novatec zijn gedetacheerd en raadsleden, bestuurders en ambtenaren van de deelnemende gemeenten in Novatec.

In een rijk geïllustreerd nummer met prachtige foto’s is een groot aantal artikelen opgenomen van interviews met medewerkers uit de sw-doelgroep die werkzaam zijn in het beschutte werkbedrijf of in detachering bij externe werkgevers. Novatec is echter meer dan een bedrijf in de sociale werkvoorziening. Jonge mensen in ‘nieuw beschut’ en cliënten op werkervaringsplaatsen komen aan het woord in de Koerskrant. Dat geldt ook voor allerlei andere mensen die nauw betrokken zijn bij Novatec. Zij blikken terug op het afgelopen jaar, maar kijken ook vooruit en schetsen een mogelijk beeld van Novatec in de toekomst.

Novatec staat midden in de samenleving. Een groot deel van de mensen werkt buiten de poorten van het bedrijf. Zij hebben een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt. Voor de groep die het nodig heeft is er de beschutte werkomgeving met een gevarieerd aanbod van bedrijfsactiviteiten: van Inpakafdeling tot Kwekerij, van Kringloopwinkel tot Spuiterij en van Foodafdeling tot Schoonmaak- en Cateringafdeling.

 


Tolbert, 28 maart 2018

Succesvolle gezondheidsdag bij Novatec in Tolbert

Novatec kan terugkijken op een zeer geslaagde gezondheidsdag. Ruim 115 enthousiaste medewerkers hebben meegedaan aan deze dag.

Novatec heeft op dinsdag 20 maart jl. een Gezondheidsdag gehouden voor de medewerkers van het Beschut bedrijf en het kantoorpersoneel. De hele dag werden er workshops gegeven die allemaal een directe of indirecte link hebben met gezondheid.

De medewerkers konden kiezen uit een of meerdere workshops. Zo was er o.a.: Mindfulness, Veilig Voelen…maar hoe dan? Yoga, Body Balance, Goed en Gezond koken, Gezond afvallen en een workshop om beter te kunnen slapen. Tevens kregen de medewerkers de gelegenheid om hun haren te laten knippen, nagels te laten lakken en kon men genieten van een ontspannende stoelmassage.
Een bank heeft een workshop gegeven over financiële gezondheid. Diverse medewerkers hebben onder begeleiding een heerlijke en gezonde maaltijd bereid in de keuken van Novatec.

Alle workshops werden gegeven door professionals uit de omgeving van Tolbert/Leek en/of werkzaam bij Novatec.

De dag werd op een ludieke manier geopend door Nick Cramer van HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands). HANNN houdt zich o.a. bezig met activiteiten in Noord-Nederland die bijdragen aan gezond en actief ouder worden.

Bron: persbericht Novatec d.d. 28 maart 2018