Nieuws


Tolbert, 5 juli 2019

Cursisten behalen taaldiploma Beter leren Lezen en Schrijven
Het was op 4 juli jl. een feestelijke middag bij Novatec. Acht cursisten hebben een erkend taaldiploma op verschillende niveaus behaald. De BLS (Beter leren Lezen en Schrijven) cursus is verzorgd door het Alfa-college en wordt wekelijks gegeven in één van de leslokalen van Novatec, het leer-werkbedrijf van de gemeente Westerkwartier. De cursisten werden lovend toegesproken door docent Doutze Sloterdijk en kregen vervolgens het diploma uitgereikt door manager Marcel Werkman. Beiden van het Alfa-college.

De cursisten gaan hun taal- en rekenniveau nog verder opschroeven na de zomervakantie. Dit kan vanaf beginners- tot en met mbo-niveau. In een maattraject in eigen tempo. In september starten zij met het vervolg van de cursus.

Alle betrokkenen zijn verguld met de mooie samenwerking tussen de gemeente Westerkwartier, het Alfa-college en Novatec.

Cursus Beter leren Lezen Schrijven

De cursussen Beter leren Lezen en Schrijven zijn toegankelijk voor alle inwoners in het Westerkwartier op verschillende locaties, zoals bibliotheken en dorpshuizen. Aanmelden kan via  tel 0800 – 8100 of via een taalhuis https://biblionetgroningen.nl/taalhuis-westerkwartier

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Binne, Herman, docente Doutze, Judith, Klaas, Berend (afwezig waren Hendrik, Willem en Erik). In de groep zitten ook Linda en Girbe maar die zijn nog maar kort op cursus en hebben nog geen examen gedaan.

Bron: persbericht gemeente Westerkwartier, d.d. 5 juli 2019


Tolbert, 21 februari 2019

Pilotproject ‘Werken aan werk’ voor statushouders succesvol afgerond
Op initiatief van de voormalige Intergemeentelijke Dienst (ISD Noordenkwartier) en het Sociaal Werkbedrijf Novatec is eind september 2018 het project ‘Werken aan werk’ voor statushouders gestart. Het pilotproject biedt 19 statushouders uit Syrië en Eritrea de mogelijkheid naast de inburgering, voor de duur van zes maanden, werkervaring op te doen en hun taalvaardigheid te verbeteren. Daarnaast is het project gericht op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden en toeleiding naar toekomstig regulier werk.

Pilot
Het pilotproject, dat 1 maart aanstaande afloopt, is succesvol verlopen. Statushouders ervaren hun deelname aan dit project als zeer positief. Zij hebben de afgelopen maanden op verschillende afdelingen bij Novatec gewerkt. Het contact met collega’s draagt bij tot verbetering van hun Nederlandse taalvaardigheid en de deelnemers krijgen meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor toekomstig werk.

Werk(ervaring)
Daarnaast laat het project zien dat statushouders, naast de inburgering, concrete werkervaring op kunnen doen en concrete stappen naar regulier werk kunnen zetten. Ook maakt het project inzichtelijk wat bij de aanpak en begeleiding van statushouders van belang is als het gaat om arbeidstoeleiding. Deze ervaringen neemt de gemeente Westerkwartier mee voor de toekomstige begeleiding en coaching van statushouders naar werk

Vervolg
Op basis van de uitkomsten van hun deelname aan dit project worden voor elke statushouder vervolgactiviteiten ingezet als het gaat om toeleiding naar toekomstig regulier werk of maatschappelijke participatie.

Bewijs van deelname
Maandagmiddag 25 februari is de feestelijke afronding van het pilotproject. Tijdens de slotbijeenkomst ontvangen alle deelnemers aan het project een ‘Bewijs van deelname’. Wethouder Elly Pastoor is hierbij aanwezig.

Bron: persbericht gemeente Westerkwartier, d.d. 21 februari 2019


Tolbert, 19 februari 2019

“Iedereen is hier aardig, zelfs de baas!”

Statushouders met veel plezier aan het werk bij Novatec!
“We leren de Nederlandse taal, krijgen ritme, moeten samenwerken en kunnen grappen maken”. Zo wordt het project ‘Werken aan Werk’ beschreven door deelnemende statushouders. Het doel van dit project: de Nederlandse taal beter leren, werkervaring opdoen en werknemersvaardigheden ontwikkelen.

Vijf maanden geleden begonnen zo’n twintig enthousiaste statushouders aan een nieuw avontuur. Ze gingen aan het werk bij Novatec in Leek. Inmiddels zijn ze helemaal gewend en voelen ze zich vertrouwd in onder andere de kwekerij, de kringloop, de spuiterij, de inpakafdeling en in de catering/facilitair.

De deelnemers zijn mensen uit diverse landen met allen hun eigen gewoonten, religies en achtergronden. Tijdens het project krijgen ze veelal te maken met de Nederlandse cultuur én met Nederlandse collega’s. Voor statushouder Pierre (33) uit Syrië is het samenwerken en contact met Nederlandse collega’s belangrijk. “Van thuis zitten word ik heel erg moe. Het is fijn om hier contact met andere mensen te hebben. Je praat met elkaar en luistert naar elkaar. Daar kan ik veel van leren. Vooral de Nederlandse taal leer ik zo steeds beter.” Maar wat Pierre het allerfijnste aan het werk bij Novatec vindt? “Er is geen discriminatie. Alle mensen zijn hetzelfde. Er is geen hiërarchie.” Pierre werkte in Syrië als goudsmid en stuurde daar een team van ongeveer dertig mensen aan. “Nu wil ik graag lasser worden. Ik heb al veel ervaring met lassen, maar helaas nog geen certificaat. Dit project motiveert mij om aan mijn toekomst te werken.”

De 34-jarige Hidat is één van de twee vrouwen van de groep. Ze is sociaal, (bijna) altijd vrolijk, een groepsmens en houdt van kletsen. Het contact met andere mensen vindt ze fijn en ze leert veel van anderen. “We mogen hier fouten maken, dat ben ik niet gewend. In Eritrea zouden mensen veel sneller boos worden als je een fout maakt, maar hier help je elkaar juist.” In Eritrea werkte ze in een winkel. In Nederland maakt het niet uit wat ze moet doen, als ze maar bezig kan zijn. “Het is leuk dat we op verschillende afdelingen kunnen werken. Ik vind het koken in de keuken hier bijvoorbeeld erg leuk, omdat ik de gerechten die ik hier leer, ook thuis kan maken voor mijn gezin. Vooral de salade met ei en de rundvleessoep vallen goed in de smaak.”

Salah (53), altijd opgewerkt en enorm gemotiveerd, werkte vijfentwintig jaar lang in Syrië als docent in het voortgezet onderwijs. Hij gaf les in de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Inmiddels woont hij zo’n twee jaar in Nederland, samen met zijn vrouw en zes kinderen. Salah’s grootste passie: kennis overbrengen. Verder is Salah vooral dankbaar. Dankbaar dat hij aan dit project mag deelnemen en dat er naar hem geluisterd wordt. “Iedereen is hier aardig, zelfs de baas! Dat zijn we in Syrië echt niet gewend.”

Met het project ‘Werken aan Werk’ hopen Novatec en de gemeente Westerkwartier statushouders net dat ene steuntje in de rug te geven wat hen helpt om een mooie toekomst in Nederland op te bouwen.

 

 

 

 

 

 

Bron: De Krant, d.d. 19 februari 2019