Nieuws

Tolbert, 10 december 2020

Werknemers Novatec zijn heel betrokken medewerkers

Het was een bijzonder jaar voor Novatec en haar medewerkers. “Maar”, zeggen directeur Henk Hofman en wethouder Bert Nederveen van de gemeente Westerkwartier in koor, “we zijn bijzonder trots op het feit dat we het bedrijf niet hoefden te sluiten. Daarvoor is een compliment naar al onze medewerkers en hun leidinggevenden op z’n plaats.” Het sociaal werkbedrijf Novatec valt sinds 1 januari 2019 onder de gemeente Westerkwartier en biedt rechtstreeks of via detachering bij bedrijven en organisaties werk aan circa 400 medewerkers.

De schrik bij de medewerkers zat er goed in toen in maart van dit jaar een slimme lockdown werd afgekondigd. Nogal wat sociale werkbedrijven sloten uit voorzorg hun deuren, bij Novatec gingen ze meteen tot actie over. “Daarbij hadden we wel het geluk dat we hier de ruimte hebben om de benodigde maatregelen te nemen”, geeft Nederveen aan. Hoewel een aantal medewerkers in eerste instantie thuis bleef, keerden zij al vrij snel weer op de werkvloer terug.

Invloed
“Er heerste inderdaad angst bij een aantal medewerkers en dat snap ik”, gaat Hofman verder. “Met name de eerste coronagolf had een enorme invloed op de mensen. Het enige wat wij toen konden doen was om allerlei maatregelen te nemen, waardoor we open konden blijven. De anderhalve meter maatregel, zorg voor hygiëne, werken met pictogrammen, éénrichtingsverkeer, elkaar aanspreken op gedrag en later het mondkapje en het gezichtsmasker, zijn daar enkele voorbeelden van. En ik kan zeggen dat iedereen zich er goed aan houdt. Ik hoor van andere SW-bedrijven dat ze speciale coronacoaches in het bedrijf actief hebben, dat was hier niet nodig, iedereen is coronacoach.” Er werken circa 400 mensen bij Novatec, 175 daarvan binnen de beschutte werkomgeving en 225 zijn gedetacheerd. Hofman:” Zij werken onder andere in scholen, musea en bedrijven, die tijdens de eerste lockdown dicht gingen of de productie fors terug schroefde. Dat betekende dat een deel van de mensen zonder werk kwam te zitten. We hebben hen vervolgens tijdelijk weer intern kunnen plaatsen. Dat vonden ze eerst niet leuk, maar uiteindelijk waren ze blij dat ze aan het werk konden blijven.”

Waardevol
Waarmee Hofman indirect aangeeft hoe belangrijk het is dat medewerkers gedetacheerd kunnen worden. “Gelukkig zijn werkgevers in het Westerkwartier bereid onze mensen in hun bedrijf of organisatie op te nemen. Dat is enorm waardevol, onze mensen krijgen daarmee de kans bij een regulier bedrijf te werken en vaak in hun eigen omgeving. Dat doen ze over het algemeen heel goed.”

“Veel ondernemers in het Westerkwartier staan er voor open en daar zijn we blij mee”, zegt Nederveen. Belangrijk daarbij is dat de werkgevers het bedrijf Novatec op de achtergrond weten, zo is er begeleiding en ondersteuning. Mocht er aanleiding toe zijn dan kunnen ze daar altijd op terugvallen. “Heel vaak horen we dat een medewerker van Novatec ontzettend betrokken is bij zijn werk en er volledig voor wil gaan. Dat is prachtig om te horen.”

Extra werk
Naast detachering werken er bij Novatec 175 medewerkers in een beschutte omgeving, waar allerhande werkzaamheden worden verricht. Dit gebeurt voor opdrachtgevers in de gemeente, maar zeker ook daarbuiten (zie kader). “Omdat zoveel SW bedrijven tijdens de eerste lockdown dicht gingen, kwam er extra werk op ons af”, legt Hofman uit. “Overigens is dat geen doel op zich hoor. We werken samen met andere SW bedrijven in onze arbeidsmarktregio en hebben hetzelfde belang: werkgelegenheid bieden aan mensen met een beperking.”

Over 2021 zijn zowel Hofman als Nederveen optimistisch. Het gaat namelijk zo goed met het detacheren van medewerkers, dat beiden hopen dat er nieuwe instroom komt. “Zowel bij de Detacheringsfaciliteit als in het Beschut Bedrijf zijn nieuwe medewerkers welkom.” In dat kader zou Nederveen graag zien dat de mensen die nu nog bij het UWV zijn ondergebracht naar de gemeente worden overgeheveld. “Dan hebben wij meer zicht op wie er op zoek is naar werk en kunnen we veel gerichter de mensen die aan het werk willen bemiddelen.”

 

Bron: Bijlage NoordZ van het Dagblad van het Noorden,
d.d. 10 december 2020