Novatec, waar ontwikkeling werkt!

Novatec is het sociaal werkbedrijf van de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen en verleent ook diensten aan de Drentse gemeente Noordenveld. Novatec biedt rechtstreeks of via derden, werkgelegenheid aan circa 400 medewerkers. Daarvan werkt het grootste deel onder de cao voor de Sociale werkvoorziening. Deze groep medewerkers heeft een indicatie volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Per 2015 is instroom van medewerkers onder deze wet niet meer mogelijk. De overige medewerkers werken onder de cao Aan de slag. Deze cao is van toepassing op medewerkers die instromen vanuit de Participatiewet (vanaf 2015). Bij Novatec kunnen mensen in een aangepaste omgeving werken in het Beschut bedrijf of ze kunnen via de Detacheringsfaciliteit aan de slag bij andere organisaties.

Naast deze arbeidscontracten bij Novatec biedt ons bedrijf werkervaringsplaatsen aan voor mensen met een bijstandsuitkering onder de noemer ‘Arbeidsfit’. In nauwe samenwerking met het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs lopen leerlingen stage bij Novatec. Dit alles in het kader van ‘Route Arbeid’. Binnen Novatec lopen ook diverse projecten voor statushouders in ons werkgebied. Daarbij gaat het om het opdoen van werkervaring en het leren van de Nederlandse taal. Sinds enkele jaren verzorgt het Alfa-college  inburgeringscursussen en taallessen voor onder meer deze doelgroep binnen het gebouw van Novatec.