Onderdeelcommissie (OC) Doelgroepen Sociaal Werkbedrijf Novatec

Per 1 januari 2019 maakt Novatec onderdeel uit van de gemeente Westerkwartier. In het belang van de medezeggenschap voor dit onderdeel, is er naast de ondernemingsraad voor de gehele gemeentelijke organisatie, een onderdeelcommissie ingesteld voor Novatec. De onderdeelcommissie (OC) bestaat uit zeven leden, waarvan twee zijn benoemd door en uit de ondernemingsraad van de gemeente Westerkwartier. De overige vijf leden zijn verkozen door de medewerkers van Novatec. Alle medewerkers, inclusief onze gedetacheerde medewerkers, zijn vertegenwoordigd in de OC.

Om de tafel
De OC behandelt voor de ondernemingsraad van de gemeente Westerkwartier de aangelegenheden betreffende het onderdeel Doelgroepen Sociaal Werkbedrijf Novatec en voert daarover maandelijks overleg met de directeur van Novatec. De bevoegdheid tot het voeren van overleg houdt in de uitoefening van het advies-, instemmings- en informatierecht. Naast de maandelijkse vergaderingen met de directeur van Novatec, vergadert de OC ook één keer per maand met de zeven leden in een eigen interne vergadering.

Waar houdt de OC zich mee bezig
De OC behartigt en beschermt de belangen van de werknemers binnen Novatec. Daarnaast beïnvloedt de OC het beleid van de onderneming. Ook onderhoudt de OC contacten met organisaties buiten Novatec, zoals vakbonden en de POCNN (Provinciale Ondernemingsraden Contact Noord-Nederland). Eén van de leden heeft daarnaast ook zitting in de werkgroep Veilig & Plezierig Werken van Novatec.

Vragen of opmerkingen/informatie?
Heeft u vragen of ideeën over het functioneren van de onderdeelcommissie of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de secretaris van de OC. E-mail: aafien.abbing@westerkwartier.nl

Op de foto staan op de achterste rij: Nicole Fanta, Wiea Schuur (plaatsvervangend voorzitter) en Erwin Mosselaar en op de voorste rij: Frénanda Bruinsma, Astrid van den Heuvel en Jan Frieling (voorzitter).

Op de foto ontbreken Aafien Abbing (ambtelijk secretaris) en Bas Roeloffs.

Zowel Bas Roeloffs als Frénanda Bruinsma zitten namens de OR van de gemeente Westerkwartier in de OC van Novatec.