De Onderdeelcommissie van Novatec vergadert in 2022 op de volgende data:

Interne vergaderingen OC Doelgroepen Sociale Werkvoorziening Novatec
Dinsdag 11 januari
Maandag 7 februari
Maandag 7 maart
Maandag 4 april
Maandag 9 mei
Maandag 13 juni

Overlegvergaderingen OC Doelgroepen Sociale Werkvoorziening Novatec
Maandag 17 januari
Maandag 14 februari
Maandag 14 maart
Maandag 11 april
Maandag 16 mei
Maandag 20 juni

De overige vergaderdata in 2022 moeten nog worden vastgesteld.