Ondernemingsraad (OR) Novatec

Novatec heeft een eigen ondernemingsraad. De ondernemingsraad bestaat uit 12 leden, waarvan vijf in het dagelijks bestuur. Alle medewerkers, inclusief onze gedetacheerde medewerkers, zijn vertegenwoordigd in de OR.


Willy Boonstra, Anne Gerrit Bruinsma, Romain Ahles, Henk Boer

Janne Munneke, Dirk van Wijk, Gerda Mulder, Gaby Meijer, Willem Nuismer

Frenanda Bruinsma, Jan Frieling, Astrid van den Heuvel, Aafien Abbing

 

Om de tafel
Het dagelijks bestuur heeft tweewekelijks overleg met de directeur van Novatec. De complete OR één keer per maand. Daarnaast overlegt de OR één keer per maand met de 12 leden in een eigen interne vergadering.

Twee keer per jaar is er overleg met het dagelijks bestuur van Novatec, de voorzitter van de Wsw Adviesraad Novatec en het management van Novatec.

Uitzoekclubjes
Binnen de OR zijn er diverse commissies actief: VGWM-commissie (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu), financiële commissie, achterbancommissie. Zij verdiepen zich in bepaalde onderwerpen. Daarnaast heeft een lid ook zitting in de werkgroep Veilig & Plezierig Werken.

Mee bezig
De OR behartigt en beschermt de belangen van de werknemers binnen de organisatie. Daarnaast beïnvloedt de OR het beleid van de onderneming. De OR houdt ook contacten met organisaties buiten Novatec, zoals bonden en de POCNN (Provinciale Ondernemingsraden Contact Noord-Nederland).

Dagelijks Bestuur OR
Het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad bestaat uit:

Vragen of opmerkingen/informatie?
Heeft u vragen of ideeën over het functioneren van de ondernemingsraad of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de secretaris van de ondernemingsraad,
E-mail:  OR@novatec.nl