Algemeen Bestuur Novatec

Het Algemeen Bestuur van Novatec wordt gevormd door vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders uit de vijf aangesloten gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Novatec.

Het Algemeen Bestuur van Novatec bestaat uit de volgende personen:

De eerste vijf personen zijn ook lid van het Dagelijks Bestuur van Novatec.

Als adviseur zijn aan het Algemeen Bestuur toegevoegd:

Het Algemeen Bestuur van Novatec vergadert in principe vijf keer per jaar over diverse beleidsonderwerpen, waaronder de jaarrekening en de beleidsbegroting. De vergaderingen zijn openbaar.