Algemeen Bestuur Novatec in liquidatie

Het Algemeen Bestuur van Novatec in liquidatie bestaat uit de volgende personen:

De heren H. Nederveen en A.H. Wekema en mevrouw E.M. Pastoor-Meuleman zijn ook lid van het Dagelijks Bestuur van Novatec in liquidatie.

Als adviseur zijn aan het Algemeen Bestuur in liquidatieĀ toegevoegd:

Het Algemeen Bestuur van Novatec in liquidatie vergadert alleen nog indien daartoe aanleiding is. De vergaderingen zijn openbaar.