Vergadering Algemeen Bestuur 14 december 2017

1.    Opening

2.    Vaststelling van de agenda
Bijgevoegde documenten:
Agenda AB 14-12-2017

3.    Mededelingen

4.    Notulen en actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, d.d. 19-10-2017
Bijgevoegde documenten:
Notulen AB-vergadering 19-10-2017
Actielijst AB-vergadering 19-10-2017

5.    Ingekomen stukken
Bijgevoegde documenten:
– Gemeente Noordenveld, d.d. 05-12-2017: Opheffing gemeenschappelijke regeling Novatec

 6.    Landelijke ontwikkelingen m.b.t. een cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt; stand van zaken op dit thema binnen Novatec
Bijgevoegde documenten:
Memo H.K. Hofman, d.d. 08-12-2017

7.    Toekomst gemeenschappelijke regeling Novatec
Bijgevoegde documenten:
Memo H.K. Hofman, d.d. 08-12-2017

8.    Vergaderschema Algemeen Bestuur 2018
Bijgevoegde documenten:
– Memo M. Boonstra en H.K. Hofman, d.d. 08-12-2017 

9.    Rondvraag

10.  Vaststelling van de volgende vergadering
Donderdag 11 januari 2018 van 14.00-15.00 uur in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert.

11.   Sluiting