Vergadering Algemeen Bestuur 17 mei 2018

1.    Opening

2.    Vaststelling van de agenda
Bijgevoegde documenten:
Agenda AB 17-05-2018

3.    Mededelingen

4.    Notulen en actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, d.d. 14-12-2017
Bijgevoegde documenten:
Notulen AB-vergadering 14-12-2017
Actielijst AB-vergadering 14-12-2017

5.    Ingekomen stukken
Bijgevoegde documenten:
Gemeente Leek (Stuurgroep GR), d.d. 02-01-2018: opheffing GR Novatec
– EY, d.d. 10-04-2018: accountantscontrole 2017 (is als bijlage opgenomen in het memo onder agendapunt 6)

6.    Jaarverslag en jaarrekening Novatec 2017
Bijgevoegde documenten:
Memo G.J. Hesselink en H.K. Hofman, d.d. 08-05-2018

7.    Toekomst gemeenschappelijke regeling Novatec
a. Opheffing GR Novatec; liquidatieplan
b. Inbedding Novatec in nieuwe gemeente Westerkwartier
c. Dienstverleningsovereenkomst met gemeente Noordenveld

8.    Rondvraag

9.  Vaststelling van de volgende vergadering
Donderdag 12 juli 2018 van 14.00-15.00 uur in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert.

10.   Sluiting