Vergadering Algemeen Bestuur 6 april 2017

 

1.    Opening

2.    Vaststelling van de agenda
Bijgevoegde documenten:
Agenda AB 06-04-2017

3.    Mededelingen

4.    Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur, d.d. 31-10-2016
Bijgevoegde documenten:
Conceptnotulen AB 31-10-2016

5.    Ingekomen stukken
Bijgevoegde documenten:
Gemeente Grootegast, d.d. 12-01-2017: Tweede wijziging GR Novatec
Gemeente Leek, d.d. 23-01-2017: Tweede wijziging GR Novatec
Gemeente Marum, d.d. 31-01-2017: Tweede wijziging GR Novatec
Gemeente Noordenveld, d.d. 07-02-2017: Tweede wijziging GR Novatec
Gemeente Noordenveld, d.d. 13-03-2017: Aanwijzing bestuurder

        Verzonden stukken
Bijgevoegde documenten:
College van BenW, d.d. 31-10-2016: Tweede wijziging GR Novatec 2006

6.    Financiën
Bijgevoegde documenten:
– Financieel kader Novatec 2018-2021

7.    Fulltime inzet directeur tot 1 januari 2019
Bijgevoegde documenten:
Memo H. Nederveen, d.d. 27-03-2017

8.    Definitief besluit inzake samenvoeging inpakafdelingen
Bijgevoegde documenten:
– Memo H.K. Hofman, namens het dagelijks bestuur, d.d. 27-03-2017 

9.    Stand van zaken toekomst Gemeenschappelijke Regeling Novatec
Koersbepaling gemeente Noordenveld m.b.t. uitvoering Wsw en Participatiewet
– Herindeling Westerkwartier

10.  Rondvraag

11.   Vaststelling van de volgende vergadering
Donderdag 18 mei 2017 van 14.00-15.00 uur in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert.

12.  Sluiting