Vergadering Algemeen Bestuur in liquidatie 8 december 2021


1.    Opening

2.    Vaststelling van de agenda
Bijgevoegde documenten:
Agenda AB 08-12-2021

3.    Mededelingen

4.    Notulen en actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, d.d. 30-10-2020
Bijgevoegde documenten:
Notulen AB-vergadering Novatec in liquidatie, d.d. 30-10-2020
Actielijst AB-vergadering Novatec in liquidatie, d.d. 30-10-2020

5.   Ingekomen stukken en verzonden stukken
Bijgevoegde documenten:
a. Provincie Groningen, d.d. 21-12-2020: Jaarrekening 2019 Novatec in liquidatie

A. Colleges van BenW van de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier, d.d. 30-10-2020: Jaarrekening 2019 Novatec in liquidatie
B. Provincie Groningen, d.d. 04-11-2020: Jaarrekening 2019 Novatec in liquidatie

6.   Voortgang ING renteswap
Memo H.K. Hofman en G.J. Hesselink, d.d. 22-11-2021

7.   Vaststelling jaarrekeningen 2020 en 2021 Novatec in liquidatie
Bijgevoegde documenten:
Memo G.J. Hesselink, d.d. 22-11-2021
Jaarrekening 2020 Novatec in liquidatie, versie 0.2  van 12-11-2021
Jaarrekening 2021 Novatec (t/m 30/6) in liquidatie, versie 0.2 van 12-11-2021
Concept aanbiedingsbrief aan colleges BenW Noordenveld en Westerkwartier bij jaarrekeningen 2020 en 2021 Novatec in liquidatie

8.   Beëindiging rechtspersoon GR Novatec in liquidatie
Memo H.K. Hofman, d.d. 22-11-2021

9.   Rondvraag

10. Sluiting