Vergaderingen Algemeen Bestuur in liquidatie

De eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van Novatec in liquidatie staat gepland op woensdag 19 juni 2019 van 14.00-15.00 uur in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert.

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Novatec in liquidatie zijn openbaar en worden gehouden in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert. Een week voorafgaande aan de vergadering worden de agenda en bijbehorende vergaderstukken op de website geplaatst.