Vergaderingen Algemeen Bestuur

De eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van Novatec in liquidatie staat gepland op donderdag 11 april 2019 van 16.00-17.00 uur in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert.

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Novatec zijn openbaar en worden gehouden in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert. Een week voorafgaande aan de vergadering worden de agenda en bijbehorende vergaderstukken op de website geplaatst.