Actueel:

Nieuwbouw Buitendienst Marum en Leek met Novatec op Leeksterveld. Vier toekomstbestendige opties voor gemeentehuis.
Het college van de gemeente Westerkwartier stelt de gemeenteraad voor om een nieuw duurzaam pand te bouwen op Leeksterveld voor de Buitendienst Marum en Leek in combinatie met hoofdgebouw Novatec. Daarnaast wil het college vier mogelijkheden voor de gemeentehuizen verder onderzoeken. De gemeenteraad behandelt deze voorstellen in september.

Duurzaam bouwen voor Buitendienst Marum en Leek en Novatec
Voor Buitendienst Marum en Leek en Novatec wil het college nieuw bouwen op Leeksterveld. Deze nieuwbouw wordt duurzaam. Het wordt geen ontmoetingsplaats voor inwoners. Het wordt een locatie voor de medewerkers en materialen van de Buitendienst en een werkomgeving voor medewerkers Novatec. Zo ontstaat een werkleeromgeving, letterlijk tussen de bedrijven op Leeksterveld.

Op 17 augustus 2021 is er een persbericht over dit onderwerp uitgebracht. Lees verder voor de volledige tekst.


Alle medewerkers van Novatec vallen per 1 juli onder een cao

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Met de invoering van deze wet was het niet meer mogelijk om medewerkers vanuit de Wet sociale werkvoorziening onder eigen contract aan te nemen. De afgelopen jaren heeft Novatec daarom noodgedwongen medewerkers via een uitzendconstructie bij Abiant ingezet in het beschutte bedrijf of bij andere werkgevers via de detacheringsfaciliteit.

Dit voorjaar is eindelijk een cao tot stand gekomen voor de medewerkers die na 1 januari 2015 bij Novatec zijn komen werken. Per 1 juli 2021 heeft Novatec alle ongeveer 40 medewerkers die na 1 januari 2015 bij Novatec zijn komen werken onder eigen contract. De blijdschap over de nieuwe contracten is erg groot, zowel bij Novatec als bij de medewerkers zelf. Zij hebben inmiddels allemaal hun arbeidsovereenkomst bij Novatec getekend.

Op 13 juli 2021 is er een persbericht over dit onderwerp uitgebracht. Lees verder voor de volledige tekst.


Maatregelen coronavirus bij Novatec

Sinds medio maart 2020 heeft het kabinet op basis van adviezen van het RIVM diverse maatregelen genomen ter bestrijding van het coronavirus. Om medewerkers een veilige werkomgeving te kunnen bieden volgt Novatec de richtlijnen die zijn afgegeven en past de maatregelen hier steeds op aan.


Over Novatec
Novatec biedt rechtstreeks of via derden, werkgelegenheid aan circa 400 medewerkers. Daarvan werkt het grootste deel onder de cao voor de Sociale werkvoorziening. Deze groep medewerkers heeft een indicatie volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Per 2015 is instroom van medewerkers onder deze wet niet meer mogelijk. De overige medewerkers werken onder de cao Aan de slag. Deze cao is van toepassing op medewerkers die instromen vanuit de Participatiewet (vanaf 2015). Bij Novatec kunnen mensen in een aangepaste omgeving werken in het Beschut bedrijf of ze kunnen via de Detacheringsfaciliteit aan de slag bij andere organisaties. Lees verder

Per 1 januari 2019 is het sociaal werkbedrijf Novatec onderdeel van de gemeente Westerkwartier. Deze gemeente is gevormd na de gemeentelijke herindeling van de Groningse gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Deze vier gemeenten maakten samen met de Drentse gemeente Noordenveld onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Novatec. Deze gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2019 opgeheven. Novatec is ingebed in de organisatie van de gemeente Westerkwartier en verleent diensten aan de gemeente Noordenveld voor de doelgroep SW en voor het nieuw beschut werk onder de Participatiewet.