Actueel:

Kringloopcentrum geopend.

De Kringloopwinkel is sinds 28 april jl. weer open. Per die datum kunnen goederen ook weer worden ingebracht.
In de winkel zijn een mandje en mondkapje verplicht.
We mogen maximaal 30 bezoekers toelaten.


Maatregelen coronavirus bij Novatec
Sinds medio maart 2020 heeft het kabinet op basis van adviezen van het RIVM diverse maatregelen genomen ter bestrijding van het coronavirus. Om medewerkers een veilige werkomgeving te kunnen bieden volgt Novatec de richtlijnen die zijn afgegeven en past de maatregelen hier steeds op aan.


Koerskrant Novatec
Eind april is er weer een nieuwe Koerskrant verschenen. In dit nummer komen diverse medewerkers aan het woord die binnen ons bedrijf of bij derden werkzaam zijn. Benieuwd? Lees verder


Over Novatec
Novatec biedt rechtstreeks of via derden, werkgelegenheid aan circa 400 medewerkers met een indicatie volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) of de indicatie Nieuw Beschut. Bij Novatec kunnen mensen in een aangepaste omgeving werken in het Beschut bedrijf of ze kunnen via de Detacheringsfaciliteit aan de slag bij andere organisaties. Lees verder

Per 1 januari 2019 is het sociaal werkbedrijf Novatec onderdeel van de gemeente Westerkwartier. Deze gemeente is gevormd na de gemeentelijke herindeling van de Groningse gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Deze vier gemeenten maakten samen met de Drentse gemeente Noordenveld onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Novatec. Deze gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2019 opgeheven. Novatec is ingebed in de organisatie van de gemeente Westerkwartier en verleent diensten aan de gemeente Noordenveld voor de doelgroep SW en voor het nieuw beschut werk onder de Participatiewet.