Novatec is hét sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen en verleent ook diensten aan de Drentse gemeente Noordenveld. Wij bieden voldoende en diverse beschutte werkplekken voor ruim 400 inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Wij doen dit zowel rechtstreeks in een dienstverband bij Novatec als via een detachering bij werkgevers in onze regio. Hierbij werken we volop samen met organisaties die sociaal ondernemen hoog in het vaandel hebben staan.

Een groot deel van onze medewerkers heeft een indicatie volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Met de komst van de Participatiewet in 2015 is instroom van medewerkers onder deze wet niet meer mogelijk. De overige medewerkers werken onder de cao Aan de slag. Deze cao is van toepassing op medewerkers die instromen vanuit de Participatiewet.

Binnen het beschutte bedrijf van Novatec hebben we 6 verschillende bedrijven waar bijna de helft van onze medewerkers in een aangepaste omgeving werkt (Inpak, Food, Catering/Schoonmaak, Spuiterij, Kringloop en Kwekerij). Daarnaast detacheren we meer dan de helft van onze medewerkers bij  werkgevers in onze regio. Om dit duurzaam en goed te laten verlopen worden onze medewerkers dagelijks ondersteund door onze professionele job- en werkcoaches.

Werkfit

Novatec biedt ook werkervaringsplaatsen aan voor mensen met een bijstandsuitkering onder de noemer ‘Werkfit’. In nauwe samenwerking met het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs lopen leerlingen stage bij Novatec. Dit alles in het kader van ‘Route Arbeid’. Binnen Novatec lopen ook diverse projecten voor statushouders in ons werkgebied. Daarbij gaat het om het opdoen van werkervaring en het leren van de Nederlandse taal. Sinds enkele jaren verzorgt het Alfa-college inburgeringscursussen en taallessen voor onder meer deze doelgroep binnen het gebouw van Novatec.