Novatec is hét sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen. Ook verlenen we diensten aan de Drentse gemeente Noordenveld. We bieden (beschutte) werkplekken voor ruim 400 inwoners die om allerlei redenen zonder hulp moeilijk aan de slag komen. Medewerkers kunnen rechtstreeks met een dienstverband bij Novatec aan het werk. Een andere mogelijkheid is via een detachering bij werkgevers in onze regio. Hierbij werken we volop samen met organisaties die sociaal ondernemen belangrijk vinden.

De medewerkers van Novatec

Onze medewerkers zijn allemaal mensen die om allerlei redenen hulp nodig hebben bij het vinden en houden van een passende werkplek. Ze hebben een indicatie Wsw, een uitkering volgens de bijstandswet of de Wajong. Ook jongeren afkomstig uit het PRO/VSO kunnen bij Novatec terecht. Medewerkers die vanaf 2015 via de Participatiewet bij of via Novatec werken, vallen onder de cao Aan de slag. Maar onder welke regeling iemand ook valt, wij zijn er van overtuigd dat iedereen in onze samenleving kan werken naar vermogen!

De (ontwikkel-)bedrijven van Novatec

Het beschutte bedrijf van Novatec heeft 6 verschillende bedrijven: Inpak, Food, Catering/Schoonmaak, Spuiterij, Kringloop en Kwekerij. Bij deze bedrijven werkt bijna de helft van onze medewerkers. Daarnaast is meer dan de helft van de medewerkers via detachering aan de slag bij werkgevers in onze regio. Professionele job- en werkcoaches ondersteunen de medewerkers. Zo zorgen we ervoor dat onze medewerkers duurzaam aan het werk zijn en blijven.

Werkfit

Voor kwetsbare jongeren is thuis op de bank zitten geen optie. Dat versterkt hun kans op toekomstige werkloosheid. Daarom is ‘Route Arbeid’ opgezet. Ook de gemeente Westerkwartier en Novatec doen mee. We werken hierbij nauw samen met het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs. Werkfit is onderdeel van ‘Route Arbeid’. Het is bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering die kunnen werken, maar daar wel hulp bij nodig hebben. Door werkervaringsplaatsen bij Novatec doen ze ervaring op en worden ze weer fit voor werk.

Binnen Novatec lopen ook projecten voor statushouders in ons werkgebied. Daarbij gaat het om het opdoen van werkervaring en het leren van de Nederlandse taal. Sinds enkele jaren verzorgt het Alfa-college inburgeringscursussen en taallessen voor onder meer deze doelgroep. De docenten geven de lessen in het gebouw van Novatec.