Onze Foodafdeling is een samenwerkingsverband van Novatec, De Zijlen en Promens Care. Hier werken cliënten met een indicatie voor dagbesteding samen met medewerkers van Novatec.

Zij wegen voedsel af en verpakken of ‘ompakken’ producten. Altijd volgens de hygiënevoorschriften van de HACCP- en de SKAL-richtlijnen. De Foodafdeling werkt steeds vaker voor bedrijven die biologische producten in de markt zetten. Al jaren heeft de Foodafdeling het keurmerk Veilig Voedsel.

Medewerkers aan het werk op de Foodafdeling

Contact

Adres: Feithsweg 4, 9356 AS Tolbert

  • Contactpersoon: Jeroen Bolkema (werkcoach)
  • Telefoonnummer: 06 25 26 57 77

E-mailadres: novapack@novatec.nl

Algemeen telefoonnummer: 0594 28 37 00