De jobcoach ondersteunt de medewerker en werkt mee op de werkvloer als dat gewenst is. Als de medewerker vragen heeft of ergens mee zit, kan hij/zij bij de jobcoach terecht.

De jobcoach komt zo vaak langs als nodig is. De jobcoach kijkt samen met de medewerker wat hij of zij nodig heeft om het werk goed te kunnen doen. Uiteraard wordt ook de werkgever hierbij betrokken. Soms gaat het om aanpassingen op de werkplek. Een andere keer is een medewerker geholpen met extra inwerktijd. Zijn bepaalde werkzaamheden te moeilijk? Dan komt de jobcoach langs om er samen met de medewerker voor te zorgen dat hij/zij het onder de knie krijgt.

De jobcoach ondersteunt de medewerker bij:

  • het kennismakingsgesprek met de werkgever;
  • de eerste ontmoeting met nieuwe collega‚Äôs;
  • het wennen aan de nieuwe werkomgeving;
  • het aanleren van taken en vaardigheden.