De jobcoaches van de detacheringsfaciliteit begeleiden mensen met een arbeidshandicap bij het werken naar vermogen buiten het Beschut bedrijf van Novatec

De medewerkers van Novatec

Onze medewerkers zijn allemaal mensen die om allerlei redenen hulp nodig hebben bij het vinden en houden van een passende werkplek. Ze hebben een indicatie SW, een uitkering volgens de bijstandswet of de Wajong. Ook jongeren afkomstig uit het PRO/VSO kunnen bij Novatec terecht. Per 1 januari 2015 vallen deze regelingen onder de Participatiewet. Maar onder welke regeling iemand ook valt, wij zijn er van overtuigd dat iedereen in onze samenleving kan werken naar vermogen!