Detacheringsfaciliteit

Actueel:

Beschut bedrijf van Novatec weer volledig open
In verband met coronabesmettingen in ons beschutte bedrijf aan de Feithsweg 4 in Tolbert was de vestiging aan de Feithsweg vanaf 17 december jl. gesloten. Sinds 11 januari 2021 is het bedrijf weer volledig open. Over de heropening van het bedrijf is nauw contact geweest met de GGD Groningen.

Sinds dinsdag 15 december is de kringloopwinkel aan de Oldebertweg in Tolbert gesloten naar aanleiding van de verscherpte lockdown. De sluiting duurt in elk geval tot en met 9 februari 2021.


De jobcoaches van de detacheringsfaciliteit begeleiden mensen met een arbeidshandicap bij het werken naar vermogen buiten het beschut bedrijf van Novatec. Onze doelgroep bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking die een indicatie SW hebben of een uitkering volgens de bijstandswet of de Wajong. Ook jongeren afkomstig uit het PRO/VSO behoren tot de doelgroep. Per 1 januari 2015 vallen deze regelingen onder de Participatiewet. Maar onder welke regeling iemand ook valt, wij zijn er van overtuigd dat iedereen in onze samenleving kan werken naar vermogen.