Detacheringsfaciliteit

De jobcoaches van de detacheringsfaciliteit begeleiden mensen met een arbeidshandicap bij het werken naar vermogen buiten het beschut bedrijf van Novatec. Onze doelgroep bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking die een indicatie SW hebben of een uitkering volgens de bijstandswet of de Wajong. Ook jongeren afkomstig uit het PRO/VSO behoren tot de doelgroep. Per 1 januari 2015 vallen deze regelingen onder de Participatiewet. Maar onder welke regeling iemand ook valt, wij zijn er van overtuigd dat iedereen in onze samenleving kan werken naar vermogen.