Actueel:
Heropening Kringloopcentrum met ingang van 11 mei 2020
Het Kringloopcentrum is 7 weken gesloten geweest. De heropening is op maandag 11 mei. De winkel is dan weer open voor het publiek. Inmiddels hebben we in ons Kringloopcentrum een groot aantal maatregelen getroffen om inderdaad weer open te kunnen gaan. Er is éénrichtingsverkeer ingesteld in de winkel, er zijn gedesinfecteerde mandjes beschikbaar (verplicht om te gebruiken), winkelend publiek wordt beperkt toegelaten als het er druk dreigt te worden, er is plexiglas bij de kassabalie geplaatst, enzovoort, enzovoort.
Ook het ophalen van goederen bij mensen thuis is weer mogelijk en er kunnen goederen ingebracht worden bij het magazijn van het Kringloopcentrum. Om dit contact tussen medewerkers en publiek eveneens goed te laten verlopen worden daarbij de volgende spelregels in acht genomen:

In het algemeen wordt contact tussen publiek en medewerkers voorkomen, wordt de 1,5 metermaatregel strikt gevolgd, evenals de hygiënemaatregelen.
Novatec heeft het vertrouwen dat met al deze maatregelen de winkel weer veilig toegankelijk is en heet het publiek weer van harte welkom!


Verscherpte maatregelen coronavirus bij Novatec
Op 15 maart jl. heeft het kabinet op basis van adviezen van het RIVM nieuwe maatregelen genomen ter bestrijding van het coronavirus. Novatec volgt de richtlijnen die zijn afgegeven en neemt een aantal extra maatregelen. Op 16 maart 2020 is in een nieuwsbrief aan het personeel uitgelegd welke maatregelen dat zijn en wat dit betekent voor het functioneren van onze organisatie. Op 18 maart 2020 is opnieuw een nieuwsbrief verschenen, evenals op 25 maart 2020, op 1 april 2020, 9 april 2020, 22 april 2020 en op 8 mei 2020.


Koerskrant Novatec
Medio december is er weer een nieuwe Koerskrant verschenen. In dit kerstnummer komen diverse medewerkers aan het woord die binnen ons bedrijf of bij derden werkzaam zijn. Benieuwd? Lees verder


Novatec is nu onderdeel van de gemeente Westerkwartier
Per 1 januari 2019 is het sociaal werkbedrijf Novatec onderdeel van de gemeente Westerkwartier. Deze gemeente is gevormd na de gemeentelijke herindeling van de Groningse gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Deze vier gemeenten maakten samen met de Drentse gemeente Noordenveld onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Novatec. Deze gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2019 opgeheven. Novatec is ingebed in de organisatie van de gemeente Westerkwartier en verleent diensten aan de gemeente Noordenveld voor de doelgroep SW en voor het nieuw beschut werk onder de Participatiewet.

Over Novatec:
Novatec biedt rechtstreeks of via bedrijven en overheid, werkgelegenheid aan circa 380 medewerkers met een indicatie volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Bij Novatec kunnen mensen in een aangepaste omgeving werken (Beschut bedrijf) of ze kunnen via het re-integratie- en detacheringsbedrijf Werk en Ontwikkeling (voorheen NovaWork) aan de slag in het reguliere bedrijfsleven. Lees verder

Verkoop aan particulieren:
Door ons Beschut bedrijf wordt ook aan particulieren geleverd. U kunt daarvoor terecht bij ons kringloopcentrum aan de Oldebertweg 60 in Tolbert en bij de kwekerij aan de Oosterheerdtstraat 7a in Leek (Landgoed Nienoord).