Actueel:
Sluiting Kringloopcentrum i.v.m. maatregelen coronavirus
In navolging van de voorschriften van het kabinet en het RIVM heeft Novatec maatregelen genomen om te zorgen dat iedereen bij Novatec veilig kan werken. Zo lang dit verantwoord is blijven onze productieafdelingen open. Wel hebben wij moeten besluiten om ons Kringloopcentrum met ingang van 19 maart 2020 te sluiten. De sluiting duurt in elk geval tot en met 28 april 2020. Afhankelijk van eventuele nieuwe- of vervolgmaatregelen van het kabinet kan deze periode verlengd worden. Gedurende deze periode is er geen inbreng en geen ophaaldienst mogelijk.


Verscherpte maatregelen coronavirus bij Novatec
Op 15 maart jl. heeft het kabinet op basis van adviezen van het RIVM nieuwe maatregelen genomen ter bestrijding van het coronavirus. Novatec volgt de richtlijnen die zijn afgegeven en neemt een aantal extra maatregelen. Op 16 maart 2020 is in een nieuwsbrief aan het personeel uitgelegd welke maatregelen dat zijn en wat dit betekent voor het functioneren van onze organisatie. Op 18 maart 2020 is opnieuw een nieuwsbrief verschenen, evenals op 25 maart 2020 en op 1 april 2020.


Koerskrant Novatec
Medio december is er weer een nieuwe Koerskrant verschenen. In dit kerstnummer komen diverse medewerkers aan het woord die binnen ons bedrijf of bij derden werkzaam zijn. Benieuwd? Lees verder


Novatec is nu onderdeel van de gemeente Westerkwartier
Per 1 januari 2019 is het sociaal werkbedrijf Novatec onderdeel van de gemeente Westerkwartier. Deze gemeente is gevormd na de gemeentelijke herindeling van de Groningse gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Deze vier gemeenten maakten samen met de Drentse gemeente Noordenveld onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Novatec. Deze gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2019 opgeheven. Novatec is ingebed in de organisatie van de gemeente Westerkwartier en verleent diensten aan de gemeente Noordenveld voor de doelgroep SW en voor het nieuw beschut werk onder de Participatiewet.

Over Novatec:
Novatec biedt rechtstreeks of via bedrijven en overheid, werkgelegenheid aan circa 400 medewerkers met een indicatie volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Bij Novatec kunnen mensen in een aangepaste omgeving werken (Beschut bedrijf) of ze kunnen via het re-integratie- en detacheringsbedrijf Werk en Ontwikkeling (voorheen NovaWork) aan de slag in het reguliere bedrijfsleven. Lees verder

Verkoop aan particulieren:
Door ons Beschut bedrijf wordt ook aan particulieren geleverd. U kunt daarvoor terecht bij ons kringloopcentrum aan de Oldebertweg 60 in Tolbert en bij de kwekerij aan de Oosterheerdtstraat 7a in Leek (Landgoed Nienoord).