Actueel:

Cursisten behalen taaldiploma Beter leren Lezen en Schrijven
Het was op 4 juli jl. een feestelijke middag bij Novatec. Acht cursisten hebben een erkend taaldiploma op verschillende niveaus behaald. De BLS (Beter leren Lezen en Schrijven) cursus is verzorgd door het Alfa-college en wordt wekelijks gegeven in één van de leslokalen van Novatec, het leer-werkbedrijf van de gemeente Westerkwartier. De cursisten werden lovend toegesproken door docent Doutze Sloterdijk en kregen vervolgens het diploma uitgereikt door manager Marcel Werkman. Beiden van het Alfa-college.

De cursisten gaan hun taal- en rekenniveau nog verder opschroeven na de zomervakantie. Dit kan vanaf beginners- tot en met mbo-niveau. In een maattraject in eigen tempo. In september starten zij met het vervolg van de cursus.

Alle betrokkenen zijn verguld met de mooie samenwerking tussen de gemeente Westerkwartier, het Alfa-college en Novatec.

Cursus Beter leren Lezen Schrijven

De cursussen Beter leren Lezen en Schrijven zijn toegankelijk voor alle inwoners in het Westerkwartier op verschillende locaties, zoals bibliotheken en dorpshuizen. Aanmelden kan via  tel 0800 – 8100 of via een taalhuis https://biblionetgroningen.nl/taalhuis-westerkwartier

Bron: persbericht gemeente Westerkwartier, d.d. 5 juli 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Binne, Herman, docente Doutze, Judith, Klaas, Berend (afwezig waren Hendrik, Willem en Erik). In de groep zitten ook Linda en Girbe maar die zijn nog maar kort op cursus en hebben nog geen examen gedaan.


Novatec is nu onderdeel van de gemeente Westerkwartier
Per 1 januari 2019 is het sociaal werkbedrijf Novatec onderdeel van de gemeente Westerkwartier. Deze gemeente is gevormd na de gemeentelijke herindeling van de Groningse gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Deze vier gemeenten maakten samen met de Drentse gemeente Noordenveld onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Novatec. Deze gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2019 opgeheven. Novatec is ingebed in de organisatie van de gemeente Westerkwartier en verleent diensten aan de gemeente Noordenveld voor de doelgroep SW en voor het nieuw beschut werk onder de Participatiewet.

Over Novatec:
Novatec biedt rechtstreeks of via bedrijven en overheid, werkgelegenheid aan circa 400 medewerkers met een indicatie volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Bij Novatec kunnen mensen in een aangepaste omgeving werken (Beschut bedrijf) of ze kunnen via het re-integratie- en detacheringsbedrijf Werk en Ontwikkeling (voorheen NovaWork) aan de slag in het reguliere bedrijfsleven. Lees verder

Verkoop aan particulieren:
Door ons Beschut bedrijf wordt ook aan particulieren geleverd. U kunt daarvoor terecht bij ons kringloopcentrum aan de Oldebertweg 60 in Tolbert en bij de kwekerij aan de Oosterheerdtstraat 7a in Leek (Landgoed Nienoord).